HGOS voorzitter Jan de Ruiter en wethouder Ingeborg ter Laak bij de tentoonstelling over Historische Linten.
HGOS voorzitter Jan de Ruiter en wethouder Ingeborg ter Laak bij de tentoonstelling over Historische Linten. (Foto: Robbert Roos)

Beeldkwaliteitsplan en Historische Linten bij HGOS

Robbert Roos

Zoetermeer heeft grote ambities als het gaat om bouwen van nieuwe woningen. Tegelijkertijd wil men het groene karakter van de stad behouden. Een uitdagende opgave waarbij telkens de afweging gemaakt moet worden wat men wil behouden en wat in aanmerking komt voor vernieuwing. In de expositie 'Historische Linten Zoetermeer' bij het Historisch Genootschap Oud Soetermeer staat de lintbebouwing rondom de Voorweg en Zegwaartseweg centraal. De tentoonstelling werd afgelopen zaterdag geopend door wethouder Ingeborg Ter Laak.

Zoetermeer - Bij de opening van de tentoonstelling bij het HGOS kan men rekenen op grote belangstelling van inwoners en mensen uit de politiek. De Voorweg en Zegwaartseweg behoren tot de oudste wegen van Zoetermeer en zijn daarmee van grote historische waarde voor onze stad. Ze vormen 'linten', wegen met lintbebouwing, die een duidelijk beeld geven van de sfeer en geschiedenis van het agrarische dorp wat Zoetermeer ooit was. De tentoonstelling laat aan de hand van vele foto's duidelijk het verschil zien tussen vroeger, en de situatie vandaag de dag. Daarnaast geeft het een goede toelichting op het beeldkwaliteitsplan wat momenteel behandeld wordt in de gemeenteraad. "Het is een lastige opgave waar we voor staan" vertelt wethouder Ingeborg ter Laak. "Aan de ene kant hebben we de ambitie om te vernieuwen, maar als je iets bestaands laat verdwijnen komt het niet meer terug." Toch is in bepaalde gevallen nietsdoen ook geen optie, omdat bepaalde delen van de stad dan kunnen verpauperen. "Het streven is om het huidige beeld zoveel mogelijk in tact te laten en tegelijkertijd te vernieuwen naar de behoefte van nu." Het beeldkwaliteitsplan biedt daarvoor handvatten en is opgesteld omdat de gemeente Zoetermeer de bescherming van het karakter van de oude linten erg belangrijk vindt. Daarnaast wordt er in het plan concreter richting gegeven aan de kwaliteit van toekomstige (bouw)ontwikkelingen aan de oude linten. Zo worden er normen gegeven voor lage bebouwingsdichtheid en een nadere uitwerking van het principe van een boerenerf waarbij ook de positie van bebouwing op de kavel aan bod komt. Het HGOS was nauw betrokken bij het ontwikkelen van de visies op de Voorweg en Zegwaartseweg. Voorzitter Jan de Ruiter is dan ook erg blij met de tentoonstelling. "Wat er nu speelt is erg actueel."

Wilt u meer weten over het Beeldkwaliteitsplan? Het plan is inclusief bijlagen te downloaden van het internet via https://www.zoetermeer.nl/inwoners/historische-linten_48065/

Meer berichten