Nieuw plan Zegwaartseweg

De gemeente gaat het plan voor de bouw van 22 woningen aan de Zegwaartseweg in heroverweging nemen. Dit laat zij aan de gemeenteraad weten.

Zoetermeer - In 2018 werd er een nieuwe visie voor de Zegwaartseweg opgesteld om de historische linten op een verantwoorde manier te ontwikkelen. Hoewel de bouw van de 22 woningen strijdig is met deze visie werd bepaald dat de bouw in principe door kon gaan. Het nieuwe college heeft andere accenten heeft gelegd als het gaat om het omgaan met het groene karakter van de stad. Ook was er weinig draagvlak voor het plan en bovendien heeft één van de bewoners een planschadeclaim ingediend. Daarom is toch besloten om het bouwplan in heroverweging te nemen.

Op korte termijn komt het college met een alternatieve invulling die meer past bij de inzichten en op meer maatschappelijk draagvlak kan rekenen dan het huidige plan.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden