Natuur en Milieufederatie misleidt burgers met 'Natuurwind' in de Balij

De Natuur en Miieufederatie Zuid Holland wil windturbines in het natuurgbied de Balij tussen Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp. Hoewel de provincie nog geen besluit heeft genomen over de windturbines lanceert de Federatie haar initiatief Natuurwind. Natuurwind is een burgercooperatie die de windturbines zou moeten exploiteren.

Gelikte website

Op haar gelikte website maakt de Milieufederatie reclame voor haar initiatief. Zij roept burgers op om mee te doen en lokt hen met een aantrekkelijk rendement en zeggenschap over de besteding van de opbrengsten. Dat rendement wordt echter niet genoemd en welke natuur er beter van moet worden ook niet.                                                                                                

Misleidende informatie

De informatie op de website misleidt de burger. Het natuurgebied De Balij wordt neergezet als recreatiegebied. Terwijl de Federatie heel goed op de hoogte is van de grote natuurwaarden van het gebied (vleermuizen en trekvogels). Ook stelt zij dat onderzoek uitwijst dat plaatsing vooralsnog mogelijk is. Het recente advies van de Klankbordgroep Balij, waaraan de Federatie ook deelnam, wijst echter uit dat windturbines in het natuurgebied naar verwachting niet mogelijk zijn.

Omwonenden uit beeld bij draagvlak

Ook spreekt de Federatie herhaaldelijk van samenwerking met inwoners. Zij mijdt bewust de term omwonenden. Natuurlijk omdat zowel gemeenten als omwonenden faliekant tegen zijn. Als het gaat om draagvlak is het voor hen blijkbaar voldoende als inwoners uit andere delen van Nederland participeren. Deze deelnemers kunnen dan trots zijn op hun 'groene hart' en blij met de lusten (rendement). De omwonenden blijven zitten met de een verpest natuurgebied en de lasten van de turbines, zoals geluid, slagschaduw ne horizonvervuiling).

Locatie fout weergegeven

Wat ook opvalt is dat de locatie bewust fout is weergegeven. De Milieufederatie geeft aan dat de turbines langs de A12 komen bij het bos. Zij weet echter dondersgoed dat de windturbines midden in De Balij moeten komen, op 300m van de A12. Reden is de ligging van de hogedruk gasleding in het gebied. En dus moet de halve Balij gekapt worden. Weg je natuur.

Geloof verhaal van Kastje en Ouwehand niet

Balij Windmolen Vrij roept iedereen met klem op dit initiateif te boycotten! Geloof het 'mooie verhaal' van Jan Kastje en Alex Ouwehand niet. En realiseer je dat uitgerekend zij zelf niet in onze omgeving wonen maar in Hilversum en Noordwijk. En daar zijn geen windturbine plannen.

Staatsbosbeheer

Bij navraag onthoudt Staatbosbeheer zich van ieder commentaar, terwijl zij de Balij nu opoffert aan de windenergie. Ook werkt zij mee aan deze misleidende publicatie en ontrekt zij zich aan haar maatschappelijke vrantwoordelijkheid.

Besluitvorming

In januari 2017 vindt in de Gedeputeerde Staten de verdere besluitvorming plaats.

Voor meer informatie: www.balij-windmolen-vrij.nl en op Facebook

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden