De Zonnebloem afd. Zoetermeer-Buytenwaert zoekt een Bestuurslid Activiteiten.

Binnen de Nationale Vereniging “De Zonnebloem” zetten vrijwilligers zich in voor het welzijn van mensen met een fysieke beperking door leeftijd, ziekte en/of handicap. Door huisbezoek en het organiseren van aangepaste activiteiten en (vaar)vakanties wil “De Zonnebloem” eenzaamheid en sociaal isolement van mensen voorkomen en bijdragen aan de kwaliteit van het leven. Ruim 600.000 ondersteunende leden en donateurs maken het aanbod financieel mogelijk.

Met zo’n 40.000 vrijwilligers is de Zonnebloem een van de grootste vrijwilligersorganisaties van Nederland.

In Zoetermeer zijn twee afdelingen van De Zonnebloem actief met elk een eigen verzorgingsgebied. De afdeling Zoetermeer-Buytenwaert heeft de “zorg” voor gasten/deelnemers wonend in het gebied dat ruwweg ten noorden van de Europaweg is gelegen.

Wij, de afdeling Zoetermeer-Buytenwaert, zijn t.b.v. een spoedige invulling van de vacante bestuursfunctie “Activiteiten” op zoek naar een enthousiaste, liefst in Zoetermeer wonende, vrijwillig(st)er met een bestuurlijke ambitie.

De gemiddelde tijdbesteding is, naast het actief bijwonen van 7 bestuurs- en 7 ledenvergaderingen per jaar in de avonduren, enkele dagen per maand verdeeld over meerdere dagdelen. Hierbij zal de tijdbesteding zich vooral concentreren in de periodes waarin de activiteiten geregeld dienen te worden.

Indien tijdens vakanties, ziekte of anderszins tijdelijk niet beschikbaar zullen andere bestuursleden zaken over kunnen nemen. Verder wordt een Bestuurslid Activiteiten ondersteund door een actieve en enthousiaste Activiteitencommissie die veel werk uit handen kan en wil nemen.

Wij verwachten van ons toekomstig collega-bestuurslid dat zij/hij zich thuis voelt binnen een vrijwilligersorganisatie, inlevingsvermogen heeft in de doelgroep en over organisatorische en communicatieve vaardigheden beschikt.

Belangstellenden voor deze bestuursfunctie kunnen contact opnemen met de voorzitter van het bestuur dhr Johan Meijroos via 20jm08@gmail.com.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden