Foto:

Tekst Groot Zoetermeers Dictee

Zoetermeer - Afgelopen zaterdag werd het Groot Zoetermeers Dictee gehouden op het ONC. Het dictee was een initiatief van de Lionsclubs Soetermare en
De Meerbloem. Docenten van de vier middelbare scholen hadden een dictee geschreven. Hieronder de volledige juiste tekst.

1. Wie heden ten dage de pen ter hand neemt of zich bedient van moderne apparaten, ondervindt nauwelijks obstakels bij het produceren van een foutloze Nederlandse zin.

2. Iedereen kent de weg naar het dichtstbijzijnde Groene Boekje om lastige woorden als przewalskipaard en tiramisu'tje op consciëntieuze wijze te spellen.

3. Ook de gebruikelijke d's en t's moeten voor de meesten van jullie geen noemenswaardige problemen opleveren, dus dit wordt een relaxed uurtje.

4. Hoe lastig wordt het als je de Nederlandse taal niet machtig bent en je als moedertaalspreker van het Farsi of Pasjtoe moet wennen aan de cadans van deze supermoeilijke taal met zijn verraderlijke trukendoos en je bij tijd en wijle een ge-e-mailde boodschap krijgt waarbij je onmiddellijk ook het ambtelijk taalgebruik van lokale instanties moet kunnen doorgronden?

5. Coûte que coûte een taal willen leren om als nieuwkomer een bestaan op te bouwen vereist sowieso veel inzet en een enigszins bijdehante instelling.

6. Taalmaatjes zijn met hun enthousiasme en toewijding daarbij van onschatbare waarde en zij maken er zich dan ook nooit ofte nimmer met een jantje-van-leiden van af.

7. We hoeven er niet over uit te weiden: de altruïstische Taalmaatjes begeleidden tot nu toe al meer dan negenhonderd anderstaligen en vergrootten zo hun kansen in onze maatschappij.

8. Voor een nog beter functioneren van Taalmaatjes is de behoefte aan betere financiële condities, oftewel pecunia, immens groot.

9. Te allen tijde is een gedegen opleiding voor Taalmaatjes nodig, dus de verkregen opbrengsten van dit Zoetermeers dictee zullen wis en waarachtig goed terechtkomen.

10. Het is tijd voor de apotheose, want u heeft vast trek in een appetijtelijke versnapering met een bite, een klein saucijzenbroodje of misschien wel in een cappuccino-achtig drankje met delicieuze cantuccini.

11. Bewaart u uw honger misschien om uw teamgenoten straks te verrassen met een dinertje met een heerlijk tournedostje of had u liever toch gefonduud?

12. Indien u per se deze vermaledijde zinnen vol archaïsmen en instinkers nog eens wilt bekijken, werp dan nog één blik op uw blocnote met uw zo-even geproduceerde werk, opdat u de ongetwijfeld abusievelijk fout geschreven woorden kunt verbeteren voordat u voor onze burgemeester mag applaudisseren.

Meer berichten
Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden