Notulist gezocht

Gilde SamenSpraak, onderdeel van de Vrijwilligerscentrale, is op zoek naar een vrijwilliger/ster die één keer in de maand, de 4e vrijdag van de maand aanvang 14.00 uur, de vergadering wil notuleren. Kennis van notuleren en de Nederlandse taal is vereist. Er wordt 10x per jaar vergaderd. Gilde SamenSpraak brengt Nederlandstaligen en anderstaligen in contact met elkaar om de kennis van de Nederlandse taal en cultuur te bevorderen. Voor meer informatie: gildesamenspraak@vrijwilligerscentralezoetermeer.nl t.a.v. Gerard Wennen.

Meer berichten