Foto:

4500 woningen in nieuwe wijk

Hélène Ouwerkerk

Wethouder wil dit jaar bouwen

Het gebied aan weerszijde van de Afrikaweg moet in tien à 15 jaar veranderen in een nieuwe stadswijk. Het masterplan wat het college van B&W voor ogen heeft, is naar de gemeenteraad gestuurd en wethouder Marc Rosier hoopt dat hier in februari een klap op wordt gegeven. Als alles doorgaat worden in het gebied 4500 woningen gebouwd.

Zoetermeer - Wethouder Marc Rosier is optimistisch. "Op de twee bewonersbijeenkomsten die we hebben gehouden, zijn 500 mensen afgekomen. En de meest gestelde vraag was 'wanneer kunnen we er gaan wonen'", aldus Rosier. Met 4500 woningen is de nieuwe wijk De Entree een belangrijke schakel in de 16.000 woningen die het college in de stad wil gaan bouwen om aan de woningnood van de inwoners te voldoen. Voor de Entree wordt de verdeling van 27% goedkope huur, 25 % middenhuur en 48% koop en vrije sector huur aangehouden.

"De woningen in het gebied worden niet groot en zijn voor het grootste deel appartementen. We gaan vooral bouwen voor starters, ouderen en de empty nesters voor wie de huidige eengezinswoning te groot is geworden", zegt Rosier. "Maar vooral langs de Afrikaweg (die een ventweg krijgt voor de woonwijken), willen we ook grotere stadswoningen bouwen waar gezinnen weer interesse in zullen hebben." De Afrikaweg blijft een doorgaande weg maar de maximum snelheid gaat omlaag van 70 km/h naar 50 km/h. "De Afrikaweg wordt een stadsstraat waar mensen wonen, werken en verblijven", aldus Rosier.

Rosier verwacht dat het snel gaat. "Ik hoop dat de eerste bouwkranen dit jaar verschijnen", zegt hij. "Dit komt omdat we ook te maken hebben met leegstaande kantoorpanden. We zijn in gesprek met de eigenaren en als hun wensen passen in ons masterplan dan kan het snel gaan. We werken in een twee-sporenbeleid. Enerzijds gaan we met individuele kavels aan de slag en anderzijds moet het masterplan naar een bestemmingsplan wordt getild."

Parkeren

Wie in de nieuwe wijk veel blik verwacht van de nieuwe bewoners wordt gerustgesteld. "De Entree wordt anders dan we gewend zijn. Er mag geen parkeeroverlast in de omliggende wijken ontstaan. We gaan het parkeren vooral ondergronds realiseren in parkeergarages onder de woningen", legt de wethouder uit. "Wat dat betreft komt het goed uit dat de Afrikaweg hoger gelegen ligt dan de naastgelegen wijken. Hierdoor kunnen we de garage bouwen en de woning op maaiveld." Daarnaast is de mobiliteit met deel-auto's, deelfietsen en OV een belangrijk aspect. Het gebied krijgt een zogenoemde mobility hub.

Hoewel er voor de bouw langs de Afrikaweg de nodige bomen zullen sneuvelen, is er volgens Rosier veel aandacht voor groen. "Groen en duurzaam is belangrijk in ons plan. We willen een groene kraag in het gebied en willen de verschillende parken met elkaar verbinden."

Meer berichten