Bij het Speeltaalhuis zijn peuters van 2 tot 4 jaar van harte welkom om met elkaar te spelen en de wereld te ontdekken.
Bij het Speeltaalhuis zijn peuters van 2 tot 4 jaar van harte welkom om met elkaar te spelen en de wereld te ontdekken. (Foto: Angelique de Vries)

Gericht voorschools aanbod in eerste Speeltaalhuis van De Drie Ballonnen

Op 7 januari opent De Drie Ballonnen haar eerste Speeltaalhuis binnen kinderdagverblijf Oosterheem (Spitsbergen 21). Bij het Speeltaalhuis zijn peuters van 2 tot 4 jaar van harte welkom om met elkaar te spelen en de wereld te ontdekken. De pedagogisch medewerkers bieden de kinderen daarnaast een uitdagend programma voor voorschoolse educatie. 

Voorschoolse educatie
Voorschoolse educatie is onderdeel van ‘voor- en vroegschoolse educatie’ (VVE). Bij voorschoolse educatie krijgen peuters in de peuteropvang of kinderdagopvang een specifiek aanbod aan activiteiten. Deze activiteiten bieden extra ondersteuning gericht op de (taal)ontwikkeling bij kinderen. Het doel hiervan is het beperken of voorkomen van achterstanden zodat alle kinderen gelijke kansen krijgen in het basisonderwijs.

De medewerkers van het Speeltaalhuis zijn allemaal VVE-gecertificeerd en werken volgens de Piramide-methode.

Het eerste Speeltaalhuis
Het Speeltaalhuis is de eerste losstaande peutergroep voor kinderen van 2 tot 4 jaar bij De Drie Ballonnen. Het Speeltaalhuis is vier ochtenden per week geopend van 8.15 tot 12.15 uur. Het biedt plek aan 13 kinderen per ochtend, waarvan er 6 plekken gereserveerd zijn voor kinderen met een VVE-verwijzing vanuit het consultatiebureau (Centrum Jeugd en Gezin).

Meer berichten