Cantate Deo
Cantate Deo (Foto: Leonie Vreeswijk-Feith)

Feestelijk afsluiting 60-jarig jubileum Cantate Deo op 15 december a.s.

Feestelijke afsluiting 60-jarig jubileum C.O.V. “Cantate Deo” op 15 december a.s.

Zestig jaar geleden namen enkele gemeenteleden van de Pelgrimskerk aan de Eerste Stationsstraat te Zoetermeer het initiatief tot de oprichting van het koor “Cantate Deo”. Het koor groeide uit en in de navolgende jaren verleende het koor medewerking aan vele kerk- en zangdiensten en bracht het talloze fraaie en spraakmakende concerten ten gehore in Zoetermeer, maar ook in onze regio en in het buitenland.

En ook heden ten dage presenteert het koor zich aan het publiek met verrassende concerten en weten de toehoorders zich verzekerd dat Cantate Deo, ook na zestig jaar nog steeds een springlevende koorvereniging is die kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan.

Zo zal, na twee geslaagde jubileumconcerten met werken van Nederlandse componisten, Händels oratorium “Esther” en na een gezellig koorweekend in Friesland, dit jubileumjaar worden afgesloten op zaterdag 15 december aanstaande met een feestelijke zangviering in de Pelgrimskerk, waar de wieg van het koor heeft gestaan.

Door het koor worden, naast andere koorliederen delen van het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach uitgevoerd. Het koor wordt daarbij begeleid door een speciaal voor deze gelegenheid samengesteld klein barokensemble. De alt Petra Ehrismann neemt naast de koorstukken in het Weihnachtsoratorium, een aantal solostukken voor haar rekening.

Wijkpastor Marga Schipper-Boven leidt de zangviering. De algehele muzikale leiding is in handen van dirigent Marco Kalkman.

De zangviering (duur 1 uur en vijftien minuten) is vrij toegankelijk, maar uiteraard stellen we uw vrijwillige financiële bijdrage bij de uitgang van de kerk zeer op prijs. Kerk open om 15.30 uur. Aanvang concert 16.00 uur.

Na afloop van dit muzikale optreden vindt in ’t Centrum naast de Pelgrimskerk een feestelijke bijeenkomst plaats voor koorleden, oud-leden, donateurs en vrienden van het koor.

En mogen we u tot slot alvast herinneren aan de uitvoering van de Matthäus Passion van Georg Ph. Telemann op zaterdag 30 maart 2019. Vindt u het leuk om als projectzanger mee te doen, belt u dan de secretaris van ons koor, mevr. Den Toom, tel. 079-3419349.

Bestuur, dirigent en leden hopen u bij één van die gelegenheden graag te ontmoeten.

Meer berichten