Foto:

Natuur in oudste droogmakerij Zuid Holland: de Meerpolder

Simone Langeveld

29 oktober werd een Green-blue Deal gesloten door de gemeente Zoetermeer, de gemeente Leidschendam-Voorburg, De Provincie Zuid-Holland en het hoogheemraadschap van Rijnland. Deze deal heeft als titel: Weidevogel- en waterbergingsgebied Meerpolder. Het lijkt een win-win situatie. Waarom werden de bewoners pas zo laat geïnformeerd en waarom is er weerstand en scepcis?

Zoetermeer - "Graag wil ik de redactie laten weten dat vrijdagmiddag (23-11 j.l.) een brief op de mat viel van de gemeenten met een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst op maandagavond a.s. (26-11) over veranderingen in Zuid Hollands allereerste en hiermee Oudste Droogmakerij van Zuid Holland: de Meerpolder. Dan is de overheid toch op een rare manier bezig?", aldus bewoner Kok. De avond die werd georganiseerd door de gemeenten Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg, Rijnland en de Provincie Zuid-Holland als verkennende avond op het boerenbedrijf aan de Meerpolder 27 was druk bezocht. Veel brieven waren al eerder verstuurd. Na een korte presentatie van het plan (voor een subsidie in te dienen voor 24 januari 2019) aan de hele groep werden er vier tafels georganiseerd waar verder gesproken kon worden en plussen en minnen voor het plan opgeschreven werden. Het plan: de publieke percelen (Provincie en SSB) in het toch al natte deel zo vergraven en beheren dat het in de juiste periode van het jaar voor de weidevogels nat is en er bloeiend grasland ontstaat waar de jongen van de grutto voldoende insecten en beschutting kunnen vinden zodra ze zijn uitgekomen. Totaal zou het om 25 hectare aaneengesloten gebied kunnen gaan voor weidevogels. Voor de boeren die aangrenzend land hebben en liever een droger stuk willen, zou verkaveld kunnen worden en het biedt kansen om natuur-inclusief te gaan boeren. Rijnland: "We gaan afgraven maar ook ophogen."
Tegengeluid was met name gericht tegen het hoogheemraadschap Rijnland dat eerder dit jaar het peilbesluit had vastgelegd volgens gebruikelijke procedures en zeer actief is in de Nieuwe Driemanspolder. Nesten van de grutto zouden onder water komen (te hoog water is in najaar!) en het probleem van predatoren (vos, ooievaar, roofvogel) zou niet afnemen. Huiverig is men voor recreatie m.n. voor wandelpaden de polder in. Boerenlandpaden zijn in aangrenzende polders een succes.

Meer berichten