Foto: Kees van Rongen

Netwerk van zorgverleners helpt kwetsbare ouderen

Kees van Rongen

In Dorp/Driemanspolder hebben zorgverleners elkaar gevonden om samen te werken bij het vinden en helpen van kwetsbare ouderen.

Naar schatting behoort één op de drie 75-plussers tot de groep kwetsbare ouderen, die zorg en begeleiding nodig hebben om zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Zoetermeer – Zorgverleners werken veelal solistisch. In Dorp/Driemanspolder hebben wijkverpleegkundigen, Thuiszorgmedewerkers, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, apothekers, diëtistes en sociaal werkers elkaar in een netwerk gevonden. Eens in het kwartaal komen zij bij elkaar in een samenwerkingslunch. Op die manier leren ze elkaar kennen en weten ze wie en wat zij kunnen betekenen voor een oudere. De hulpverleners stemmen hun behandeling nu beter op elkaar af.

"Belangrijk vinden wij, dat we preventief ouderen helpen en niet afwachten tot het te laat is," vertelt praktijkverpleegkundige Geraldine Wigboldus. Zij is verbonden aan huisartsenpraktijk Van den Berg/Pikaar en Mungra. "Onlangs vroeg een 74-jarige vrouw hulp voor haar 80-jarige man, als zij voor enkele dagen in het ziekenhuis werd opgenomen. Zij verzorgde haar man, die niet zelfstandig uit bed kon komen." Wigboldus kwam direct in actie. "Met een ander bed, tafeltje dekje en fysiotherapie was de man geholpen. Het probleem is echter, dat veel ouderen niet zelf om hulp vragen. Met huisbezoeken door Palet Welzijn worden zelfstandig wonende kwetsbare ouderen gevonden. Maar veel kwetsbare ouderen worden niet ontdekt. Zij komen niet buiten en hebben geen sociaal netwerk. Als wij op de hoogte zijn van de situatie van een oudere kunnen we met ons netwerk van zorgverleners de mensen helpen om op een verantwoorde manier zelfstandig te blijven wonen. Dat is toch wat mensen graag willen. Soms is een diëtiste nodig of een fysiotherapeut. Wij kennen in ons netwerk de juiste persoon in de specifieke gevallen."

"Belangrijk is, dat wij signalen krijgen over kwetsbare ouderen. Bij huisartsenpraktijken kan men dat melden. In het Gezondheidscentrum Driemanspolder hangt een beeldscherm, waarop is te zien, wat je kunt doen als je je zorgen maakt om een oudere."

Meer berichten