Foto:

Wethouder Paalvast opent ArtLabs in de wijken

Zoetermeer - Op maandag 29 oktober opende wethouder Paalvast het eerste ArtLab in Palenstein. De kinderen bouwden een knikkerbaan van gerecycled materiaal, waarna de wethouder succesvol de knikker liet vallen in de symbolische bak vol talenten. Met de ArtLabs in Oosterheem en Palenstein brengt CKC & partners in samenwerking met de TalentenAcademie van Stichting Piëzo, kunst naar de wijken.

Zelf doen vergroot het zelfvertrouwen
In de ArtLabs gaan kinderen in 8 weken zo zelfstandig mogelijk een voorstelling of kunstwerk maken. Zo werken ze in Oosterheem toe naar een mini-musical. "De kinderen gaan zelf het verhaal bedenken, muziek maken en zingen. Ook de kostuums en het decor maken ze zelf. De kunstenaar-docenten zetten de kinderen in hun kracht en inspireren ze om iets te maken waar ze heel trots op zijn.", aldus Anne Frieda, projectleider van de ArtLabs.
In Palenstein maken de kinderen een grote expositie over hun eigen wijk. Ze maken foto's van hun favoriete plekjes in de wijk, gaan aan de slag met hout, klei en recycled materiaal, maken hun eigen stopmotionfilm en creëren samen een groot beeld voor hun wijk. Anne Frieda: "In de lessen ontdekken en creëren de kinderen met verschillende materialen en technieken hun beeld van de wijk. Ze leren op een andere manier naar hun leven kijken en werken daarbij samen met anderen. Door vanuit hun belevingswereld te vertrekken, ruimte te geven om zo veel mogelijk zelf te bedenken en te doen, wordt hun zelfvertrouwen vergroot. Deze ontdekkende en ontwerpende werkwijze sluit goed aan bij het ontwikkelen van hun 21-eeuwse vaardigheden. Om de ontwikkeling van de kinderen te monitoren wordt gebruikt gemaakt van de effectmeting van de Piezo TalentenAcademie. Docenten en begeleiders van de ArtLabs, maar ook de basisschoolleerkrachten van de kinderen vervullen hierin een belangrijke rol." Anne Frieda vervolgt: "Op dinsdag 30 oktober starten wij in Palenstein om 15.15 uur en op woensdag 1 november om 15.30 uur in Oosterheem. Hiermee vormen de ArtLabs een aanvulling op de Piezo TalentenAcademie, waar kinderen op maandag en woensdag leren over de talenten die in bepaalde beroepen nodig zijn. Het is zo gaaf om te merken dat de ArtLabs in deze wijken enthousiast worden ontvangen. Voor beide locaties hebben wij al een wachtlijst. We kijken nu al uit naar hun trotse gezichtjes tijdens het Talentenfeest op 17 december (Oosterheem) of 18 december (Palenstein) wanneer ze hun prachtige talenten aan iedereen laten zien."

Meer berichten