Een van de Zoetermeerse experimenten uit de jaren zeventig met het predicaat experimentele woningbouw 1968-1980: woondekken in Meerzicht. fotograaf: Lindy Schuin INDYMAH
Een van de Zoetermeerse experimenten uit de jaren zeventig met het predicaat experimentele woningbouw 1968-1980: woondekken in Meerzicht. fotograaf: Lindy Schuin INDYMAH (Foto: )

Versneld en verbeterd bouwen in Zoetermeer door experiment

Simone Langeveld

In het ArchitectuurPunt in het Stadhuis Forum kun je een stuk wijzer worden over wat er zoal gebouwd is in Zoetermeer in het verleden. Zoetermeer is extra interessant als architectuurstad omdat het als groeikern een in korte tijd bedachte en gebouwde stad is met veel verschillende op elkaar volgende woningbouwprojecten.

Zoetermeer - Zoetermeer heeft inmiddels al flink wat experimentele woningbouwprojecten achter de rug. Dat blijkt in elk geval uit het onderzoek van Ruben Ferwerda en Marcel Bazilay. Zij doen namelijk onderzoek naar experimentele woningbouw in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Zij hebben inmiddels de eerste fase hiervan vastgelegd in de publicatie 'Predicaat experimentele woningbouw 1968-1980.' De Rijksdienst onderzoekt hoe er met het erfgoed uit die periode moet worden omgegaan. Het is leuk dat in Zoetermeer drie van de 64 in Nederland gerealiseerde experimentele projecten te vinden zijn! Het gaat om de Woondekken en het Pleintjesplan in Meerzicht en de terrasflat (Douzapad) in Palenstein.

Zowel minister W. Schut (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) als S.J. van Embden (stedenbouwkundige) waren ontwerpers van het structuurplan voor groeikern Zoetermeer. Dezelfde minister Schut nam trouwens ook het initiatief voor het programma Experimentele Woningbouw.

In die tijd was er sprake van 'flatneurose' maar ook de eengezinswoningen waren behoorlijk monotoon. Er was immers gekozen voor bouwen in een hoge dichtheid zodat het Groene hart open kon blijven. Hier in Zoetermeer zijn daarom in eerste instantie veel galerijflats gebouwd. Hier werd al snel geëxperimenteerd met parkeervoorzieningen onder een dek met op het dek een zwembad! Er was duidelijk aandacht voor de kwaliteit van de woonomgeving en dit experiment leverde inspiratie voor de woondekken. De terrasflat uit het experiment met een centraal trappenhuis met lift was een voorbeeld voor de Urban Villa's van Rem Koolhaas.

Inmiddels zijn de tijden veranderd. Maar door het al maar oplopende woningtekort zal ook in Zoetermeer weer in korte tijd veel gebouwd gaan worden. Uit de versnellingsagenda bouw blijkt dat opnieuw de hoogte wordt gezocht. Dit zal dan ongetwijfeld wel met wat meer kwaliteit en de broodnodige duurzaamheid gaan.

Meer berichten