Het Stedelijk College wordt een school voor Beroepsonderwijs

Mavoschool voor Zoetermeer

Zoetermeer krijgt met ingang van volgend schooljaar een speciale school voor mavoleerlingen. Deze school wordt gehuisvest in het gebouw van het Atrium aan de Paltelaan. Het praktijkonderwijs verhuist naar het Stedelijk College dat verder gaat onder de naam Beroepscollege Zoetermeer Praktijk.

Zoetermeer - Volgens de voorzitter van het College van Bestuur, Peter Reenalda, is de verhuizing een logische stap naar beter onderwijs. "We willen bij onze leerlingen het beste naar boven halen. Daar moeten we alle randvoorwaarden voor creëren.Huisvesting, zoals praktijklokalen of juist een kleinschalige setting horen daarbij." Volgens Reenalda hebben beide scholen profijt van de wijziging en gaan beide opleidingen elkaar versterken doordat ze in hetzelfde gebouw gevestigd worden. Bovendien komt de nieuwe werkwijze leerlingen en docenten ten goede.

- Volgens voorzitter van het college van bestuur van de SSVOZ, Peter Reenalda is de nieuwe werkwijze een pré voor leerlingen en docenten. "Docenten van het praktijkonderwijs geven hun kennis van coaching en begeleiding door aan vmbo-docenten, terwijl het VMBO haar moderne praktijklokalen en actuele vakkennis deelt met Praktijk. Bovendien bieden beide scholen LWOO. Ook hierin versterken ze elkaar." Beide scholen houden wel hun eigen karakter. Zo krijgt elke school een eigen ingang en plek in het gebouw. "Onze praktijkleerlingen hebben behoefte aan overzicht en veiligheid. Die blijven we hen hiermee bieden. Tegelijkertijd weten we dat de verhuizing naar dit grotere pand met meer voorzieningen een extra motivatie is voor deze leerlingen."
De leerlingen die TL volgen aan het Stedelijk College, kunnen vanaf de zomervakantie naar de MAVO Zoetermeer, gevestigd aan de Dr. J. W. Paltelaan. Het betreft een categorale mavo: in het gebouw zitten alleen mavoleerlingen. Dit is uniek voor Zoetermeer en geeft leerlingen een veilige omgeving waar ze zich kunnen ontwikkelen op een manier die bij hen past. Het bestuur van de SSVOZ, koos voor deze nieuwe structuur om zo een duidelijker onderscheid te maken tussen de praktische doeners op het Beroepscollege en de meer theoretische leerlingen van de mavo.

Meer berichten