Zoetermeer gaat versneld bouwen

14 locaties geselecteerd

Een mooier verjaardagscadeau kon wethouder Robin Paalvast zich niet wensen. In de nacht van maandag 8 op dinsdag 9 oktober stemde de raad met een ruime meerderheid in met het voorstel om sneller te gaan bouwen op 14 locaties in de Stad. En dat is hard nodig. Door nu al de norm voor deze locaties vast te leggen wil het college in de toekomst tijd besparen.

Zoetermeer - "We gaan van een twee- naar een driebaansweg", begint wethouder Robin Paalvast zijn relaas. "Met deze versnelling geven we richting aan hetgeen we willen en gaan pro-actief aan de slag." Toch onderstreept de wethouder dat de bezwaren van omwonenden ook meegenomen zullen worden om op die manier te komen tot een breed gedragen oplossing. Ook de cultuurhistorische waarde van panden zoals het oude Monutagebouw en het gebouw van de brandweer en politie zal worden meegenomen in de afweging. "Het plan is nog niet in beton gestort." De wethouder mag dan tevreden zijn, toch was er ook veel weerstand tegen de voorstellen. Verschillende inwoners uit het Stadshart maakten van de gelegenheid gebruik om in te spreken tegen de plannen. Vooral de voorgenomen hoogbouw, op sommige plekken tot ruim 100 meter, zorgt voor veel onrust. "Ik heb straks geen enkele zon meer in mijn tuin", waarschuwt een bewoner uit de Franse buurt. Ook in de raad zelf was er tussen de partijen volop discussie. Met name over de parkeervoorzieningen, die volgens diverse partijen te weinig zijn. Toch is het college van mening dat daar met oog op de toekomst aan voldaan wordt. Verder zegde de wethouder toe in gesprek te gaan met de eigenaren van de grote parkeergarages in het centrum om te kijken of deze ook in de avonduren opengesteld kunnen worden en dit aan het einde van dit jaar terug te koppelen. Verder werd er ook volop gediscussieerd over duurzaamheid, de aanwezigheid van groen en het betrekken van bewoners bij de plannen. Er werden veel amendementen ingediend. Die werden echter allemaal verworpen zodat uiteindelijk, ver na middernacht, een grote meerderheid akkoord ging.

Meer berichten