Lezing: De psychologie van genezing

P E R S B E R I C H T

Datum: 9 oktober 2018

24 oktober 2018; 19:00 – 21:00 uur Rijksmuseum Boerhaave:

Lancering debuutroman ‘Op de vleugel van een libelle’ van Cynthia Wilke

BENTHUIZEN - Ter gelegenheidvan het verschijnen van haar debuutroman ‘Op de de vleugel van een libelle’ zal Cynthia Wilke, psychotherapeut, een lezing geven met de titel: ‘De psychologie van genezing’. Tijdens deze lezing zal zij dieper ingaan op de vragen die zij zichzelf stelt in haar boek, waaronder: Wordt ons lot bepaald door een opeenstapeling van toevalligheden of zijn wij zelf de regisseur van onze levensverloop? Aan welke criteria voldoet de ‘mindset’ van een ‘overlever’? En, kun je zelf bepalen in welk verhaal je gelooft?

In 2007 kreeg Cynthia Wilke de diagnose Hodgkinlymfoom. Ze doorliep de regulierebehandeling en genas. Maar toen in 2016 het noodlot weer toesloeg, maakte zij een radicaal andere keuze door volledig af te zien van elke vorm van reguliere behandeling. Zij weegt in haar verhaal de voor- en nadelen van beide keuzes, maar zal ook dieper ingaan op de psychische en spirituele aspecten van ziekte en genezing. Want vanuit geestelijk ontwikkelingsperspectief kan je stellen dat een dergelijke diagnose - hoe ongewenst ook - het startpunt kan zijn voor een diepe en waardevolle spirituele reis. Een reis naar de oorsprong van de blokkades die wij voor onszelf in dit leven hebben opgeworpen en naar de bron van de verhalen die wij onszelf vertellen.

Op de vleugel van een libelle

In het boek ‘Op de vleugel van een libelle’ worden meerdere grote levensvragen door Cynthia Wilke uitvoerig ontrafeld en beantwoord. Tijdens de lezing ‘De psychologie van genezing’ zal Cynthia Wilke u meenemen op deze enerverende en inspirerende reis. Zij confronteert, daagt uit en neemt de lezers mee tot ver buiten huncomfortzone. Tegen de achtergrond van haar persoonlijke verhaal boort zij thema’s aan die van belang zijn voor iedereen.

Rijksmuseum Boerhaave

U bent van harte uitgenodig om bij de lezing en de lancering van het boek aanwezig te zijn. U kunt zich aanmelden op www.opdevleugelvaneenlibelle.nl. De kosten zijn € 5,- inclusief een consumptie. Aansluitend kunt u een gesigneerd exemplaar van ‘Op de vleugel van een libelle’ bemachtigen.

Meer berichten