De heer Roskam, mevrouw Ravensbergen en de heer Veraart zijn tegen de voorgenomen kap van 11 gezonde bomen die door een externe commissie is geadviseerd. Foto: Robbert Roos
De heer Roskam, mevrouw Ravensbergen en de heer Veraart zijn tegen de voorgenomen kap van 11 gezonde bomen die door een externe commissie is geadviseerd. Foto: Robbert Roos (Foto: Robbert Roos)

'Hoe kun je dit als gemeente nu verkopen aan je inwoners'

Robbert Roos

De voorgenomen kap van 11 gezonde bomen aan de Woudlaan in Rokkeveen houdt de bewoners al langere tijd in hun greep. De kap is geadviseerd door een externe commissie bomen, na klachten van een bewoner over een boom die schaduw zou veroorzaken. Die kwam tot haar bijzondere conclusie om het evenwicht van het straatbeeld niet uit balans te brengen en is een afgezwakte versie van eerdere plannen. Toch slaat de commissie en dus de gemeente volgens een groot deel van de omwonenden met dit plan de plank finaal mis.

Zoetermeer - Dat begint al met een commissie die haar eigen advies tegenspreekt. Enerzijds is de kap een structurele en consequente oplossing, anderzijds geven zij aan dat het volume van de andere bomen door gezonde groei weer dezelfde vorm aanneemt. Dan lijkt de kap op termijn dus zinloos. Mevrouw van Ravensbergen, de heer Veraart en de heer Roskam kunnen er dan ook geen enkel begrip voor opbrengen. "Hoe kun je dit als gemeente nu verkopen aan je inwoners als je pretendeert een 'groene' gemeente te zijn." steekt Veraart van wal. In een duidelijke brief vraagt hij de betrokken partijen dan ook om opheldering en een heroverweging van de beslissing. "Elke discussie kent voor- en tegenstanders. In dit geval zijn de tegenstanders van de kap echter ruim in de meerderheid. Maar die zijn door de bomencommissie niet gehoord." Het drietal hield een petitie tegen de kap en haalde vele handtekeningen op. "Wel 80 stuks." vertelt mevrouw van Ravensbergen. "De bomencommissie zegt enkele bewoners gesproken te hebben, maar er is nooit een enquête gehouden, ook de informatieavond kwam er niet. Met de petitie die is aangeboden is niets gedaan." Voor- en tegenstanders proberen hun argumenten te verdedigen, zoeken de media op, maar gaan ook onderling de discussie aan. Die is in sommige gevallen zo hoog opgelopen dat bepaalde mensen niet meer over de bomen willen praten. De gemeente komt n.a.v. onze vragen met een reactie. De schaduwoverlast wordt ervaren door meerdere bewoners en is aangetoond met een schaduwdiagram. Om de ervaren schaduwoverlast te verminderen heeft de commissie geadviseerd om dit niet ad hoc op te lossen door één of enkele bomen te verwijderen maar te zoeken naar een meer structurele en consequente oplossing. Dit is conform het huidige bomenbeleid.

Meer berichten