Wethouder Marc Rosier en de Gemeente Zoetermeer staan voor een flinke financiële uitdaging.  Foto: gemeente Zoetermeer
Wethouder Marc Rosier en de Gemeente Zoetermeer staan voor een flinke financiële uitdaging. Foto: gemeente Zoetermeer (Foto: )

Grote financiële opgave voor Zoetermeer door gat in begroting

Op donderdagochtend 27 september presenteerde wethouder Marc Rosier de begroting voor 2019 en die is bij lange na niet sluitend. De komende jaren komt de wethouder financiën naar verwachting een bedrag te kort van zo'n € 8,5 miljoen per jaar. Het wordt dan ook een hele klus om dit financiële gat te dichten.

Zoetermeer - Een van de belangrijkste redenen voor het ontstaan van dit financiële gat noemt de wethouder de onverwachtse stijging van de kosten voor jeugdhulp. Deze hogere kosten komen onder meer door een toename van kinderen die een beroep doen op jeugdhulp, maar ook door hogere tarieven en een verschuiving naar duurdere zorgtrajecten. Eerder werd verwacht dat een groot deel van de jongeren voor hulp terecht kon bij de huisarts. Dit bleek in de praktijk niet te kloppen waardoor duurdere behandelingen nodig waren. En het einde is nog niet in zicht. De problemen in de jeugdzorg zijn niet van de een op de andere dag op te lossen en zullen dus ook de komende jaren nog zwaar op de begroting drukken.

Ook de personeelskosten van de gemeente Zoetermeer bleken hoger dan verwacht en zorgen voor een extra tekort. "Door de start van enkele grote projecten en wijzigingen binnen het sociaal domein hebben we extra mensen in moeten zetten en in sommige gevallen ook deskundigheid in moeten huren.

Het komende half jaar staan de wethouder en het college voor een flinke uitdaging. Momenteel buigen zij zich over maatregelen die getroffen kunnen worden om het begrotingstekort zoveel mogelijk te beperken. Waar het geld precies vandaan moet komen is nog niet duidelijk. "Het kan niet alleen maar met gemakkelijke maatregelen" waarschuwt de wethouder alvast. Uiterlijk 18 oktober stuurt het college een afrondend begrotingsvoorstel naar de raad voor het begrotingsdebat op 5 en 11 november met daarin dekkingsvoorstellen voor de korte termijn en mogelijke structurele maatregelen voor de komende jaren. Tijdens het voorjaarsdebat 2019 zal duidelijk zijn waar het geld concreet vandaan komt al is nu al duidelijk dat dit deels uit opgebouwde reserves zal zijn. Verder worden alle investeringen uit het coalitie akkoord nogmaals tegen het licht gehouden. "Niets staat buiten haakjes." aldus wethouder Rosier al is hij wel ontzettend trots op het akkoord wat echt past bij de 5 partijen en breed gedragen wordt. "Een ding staat daarbij voorop: we blijven bouwen aan de stad, en investeren in kwaliteit."

Meer berichten