Portret Hélène Ouwerkerk
Portret Hélène Ouwerkerk (Foto: Chris Lans)

Bouwen

Zoetermeer heeft een ernstig tekort aan woningen. Woningen voor jongeren, woningen voor ouderen, woningen voor empty nesters en woningen voor doorstromers. Eigenlijk dus voor iedereen. Dus in maart was het ook niet verwonderlijk dat woningbouw een heel belangrijk item was tijdens de verkiezingen. De partijen buitelden over elkaar heen maar eigenlijk waren ze heel eensgezind want iedereen was het erover eens: er moeten veel meer woningen bij komen om te voorkomen dat Zoetermeerders de stad gaan verlaten. Bouwen was en is dus het devies.

Inmiddels is het verkiezingsstof neergedaald en heeft het nieuwe college een plan neergelegd voor een versnellingsagenda woningbouw. Ik zie u blij kijken. Er worden dus in rap tempo woningen uit de grond gestampt. Iedereen (of bijna iedereen) kan alvast gaan inpakken. Nou... dat nu ook weer niet. Dat bleek afgelopen week wel tijdens de raadscommissie stad. We willen wel woningen maar moeten ook goed kijken naar de omgeving, naar het parkeren, naar het groen de bezonning en ga zo maar door. Uiteraard. Ook dat zijn allemaal hele belangrijke punten maar dat voorbehoud is niet gemaakt toen er stemmen moesten worden gehaald. Hebben we toen niet alle partijen horen roepen dat er gebouwd moest worden en snel een beetje. Bij een versnellingsagenda denk ik aan bouwpalen die toch uiterlijk in de eerste helft van 2019 de grond ingaan. Dan denk ik niet dat het nog jaren gaat duren.

Wat ook al jaren duurt is de discussie over Plataanhout. Waar eerst jongerenwoningen en nu een mix van jong en oud moet komen. Een besluit dat is vastgesteld en binnenkort op de rol van de gemeenteraad staat om er een klap op te geven. Op die plek kan dus wel snel worden gebouwd. De omwonenden stellen het plan echter wederom ter discussie. Het argument 'we willen helemaal geen woningen' hebben ze inmiddels laten varen voor 'we willen vrije sector woningen'. In een brief dreigen ze met procedures. Benieuwd of de gemeenteraad haar rug recht gaat houden of zwicht voor deze dreigementen.

Meer berichten