Foto: Shutterstock

Zoeken naar geld voor jeugdhulp

Zoetermeer - De gemeente gaat op zoek naar een dekking voor het tekort van 8 à 9 miljoen op de jeugdhulp. Daarom is er nog geen begroting gepresenteerd.

Het tekort in de Jeugdhulp is niet op te lossen met beperkte aanpassingen in beleid of efficiency. Daarom moeten in de gemeentelijke begroting keuzes voor de lange termijn worden gemaakt. "Er wordt naar alle posten uit de begroting gekeken. Niet wordt uitgesloten", laat een woordvoerder van de gemeente weten. De zoektocht richt zich niet alleen op kortetermijnoplossingen maar zeker ook naar oplossingen op de lange termijn. Gezocht wordt naar mogelijkheden voor structurele dekking van 8 à 9 miljoen euro de komende jaren. Voor dit jaar wordt de dekking (deels) gevonden door het inzetten van reserves naast het accepteren van een mogelijk begrotingstekort.

Het college verwacht eind oktober een afgeronde begroting te hebben en dit naar de raad te kunnen sturen voor het begrotingsdebat dat in november zal plaatsvinden.

Meer berichten