ALL RIGHTS RESERVED.DUPLICATION AND COMMERCIAL EXPLOITATION IN ANY FORM OR WAY FORBIDDEN UNLESS THERE IS WRITTEN PERMISSION BY THE AUTHOR: FOTOFLEX.NL - THE NETHERLANDS
ALL RIGHTS RESERVED.DUPLICATION AND COMMERCIAL EXPLOITATION IN ANY FORM OR WAY FORBIDDEN UNLESS THERE IS WRITTEN PERMISSION BY THE AUTHOR: FOTOFLEX.NL - THE NETHERLANDS (Foto: FOTOFLEX Nederland - FOTOFLEX.NL)

Snel meer huizen bijbouwen

Zoetermeer - Het college komt met een voorstel waarin 14 bouwlocaties worden aangewezen en waarin de voorwaarden worden vastgelegd voor een voorspoedige start van de woningbouw. "Door dit nu al vast te leggen versnellen we de bouwplannen. Dat is hard nodig om te zorgen voor voldoende geschikte woningen voor de Zoetermeerders. Door te bouwen voor specifieke doelgroepen vergroten we de doorstroming op de woningmarkt", aldus wethouder Robin Paalvast (Wonen).

De druk op de woningmarkt in Zoetermeer is groot en neemt snel toe. Met dit voorstel maakt het college een goede start met de bouw van 700 woningen per jaar. In totaal heeft het college de ambitie om 10.000 woningen in Zoetermeer bij te bouwen en onderzoekt het de mogelijkheden om te komen tot 16.000 extra woningen.

Het woningbouwprogramma richt zich vooral op jongeren, middeninkomens en zogenoemde empty-nesters. Afgesproken is om de nieuwbouw te verdelen in 27% goedkope huur, 25% midden huur en 48% koopwoningen, waarvan een beperkt percentage dure huur.

De versnelling betreft met name de grotere ontwikkellocaties in de Binnenstad en het Entreegebied-Afrikaweg waar veel ruimte is voor extra woningen. Het plan van het college wordt binnenkort in de gemeenteraad besproken.

Meer berichten