Meepraten over parkeerregels

Zoetermeer - De gemeente gaat met inwoners en ondernemers een vernieuwd en actueel parkeerbeleid maken.

Het parkeerbeleid van Zoetermeer stamt nog uit 2012 en past niet meer bij alle ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken en mobiliteit. Vernieuwing is daarom nodig en de gemeente wil hierbij Zoetermeerders betrekken. Wethouder Marc Rosier (Verkeer en Verkeersveiligheid): "Iedereen heeft een mening over parkeren en nu kan iedereen meepraten. We zijn benieuwd naar ervaringen, knelpunten en wensen rondom parkeren in Zoetermeer."

Het meepraten gebeurt via bijeenkomsten maar ook kunnen mensen straks digitaal hun mening geven. In Zoetermeer zijn er diverse uitdagingen op het gebied van parkeren. Een oplopende parkeerdruk in bepaalde delen van de stad, maar ook de plannen voor nieuwe woningen heeft invloed op de parkeersituatie. Zo is bijvoorbeeld de nabijheid tot het OV of de doelgroep waarvoor de woningen gebouwd worden belangrijk voor de benodigde parkeerruimte. Het huidige beleid biedt daarvoor geen ruimte. Maar ook de opkomst van deelauto's moet meegenomen worden bij het denken over de schaarse parkeerruimte.

Daarnaast wil het college in gesprek over een eventuele norm voor fietsenstallingen. Dit betekent dat bij nieuwe bouwplannen er ook een minimaal aantal fietsenstallingsmogelijkheden moeten worden gerealiseerd. Dit zou kunnen passen bij het groeiende gebruik van de (elektrische) fiets. Het voorstel is naar de gemeenteraad gestuurd. Na instemming door de gemeenteraad kan het samenspraaktraject starten.

Meer berichten