Foto: Adrey Calje

Hilbrand Nawijn wil combi AED en laadpalen

Zoetermeer - De fractie van LHN heeft vragen gesteld over de plaatsing van elektrische laadpalen en AED-apparatuur. Volgens de partij zou een combinatie wenselijk zijn.

"Snel handelen bij hulp aan mensen die door een hartstilstand worden getroffen kan levensreddend zijn. Als een defibrillator (AED) binnen zes minuten kan worden gebruikt, neemt de overlevingskans van slachtoffers met 94% toe aldus de berekening van de Hartstichting.", zegt fractievoorzitter Hilbrand Nawijn. "Inmiddels is door City AED een concept ontwikkeld waarin AED's worden aangesloten op (het netwerk van) laadpalen voor elektrische auto's. Deze zijn altijd voorzien van stroom en dag en nacht toegankelijk. Gebleken is dat een AED goed aansluitbaar is aan het snel uitbreidende aantal laadpalen. Inmiddels heeft de gemeente Delft de (wereld)primeur gehad.

Nawijn vindt dat een dergelijk concept ook in Zoetermeer voorhanden moet zijn. "In het verleden bleek het lastig om het beheer van

AED's rond te krijgen. Wat is nu de stand van zaken, vragen wij ons af", aldus Nawijn. Hij vraagt het college om in overleg te treden met City AED, de gemeente Delft en zo nodig met zorgverzekeraars
en Hartstichting, om te onderzoeken of dit concept in Zoetermeer toepasbaar is.

Meer berichten