Het silhouet van de Verrijzeniskapel staat op het gerenoveerde kerkhof achter de RK Kerk
Het silhouet van de Verrijzeniskapel staat op het gerenoveerde kerkhof achter de RK Kerk (Foto: )

Bisschop Van den Hende opent en zegent het gerenoveerde katholieke kerkhof

Op zaterdag 14 juli a.s. wordt het gerenoveerde katholieke kerkhof achter de H.Nicolaaskerk aan de Dorpsstraat 24 heropend en ingezegend door Bisschop H.J. van den Hende.

Zoetermeer - Om 14.00 uur vindt er een kleine gebedsdienst plaats in de H.Nicolaaskerk waarna de Bisschop van Rotterdam het kerkhof zal inzegenen. Tijdens deze plechtigheid zal het Rouw- & Trouwkoor van de parochie, Cantemus Domino, het Introïtus vanuit het Requiem en het In Paradisum zingen. Daarna volgen in 'De Kapelaan' enkele toespraken van onder andere Burgemeester Aptroot en is er een receptie voor genodigden, omwonenden en parochianen.
Dit kerkhof had zijn oorsprong in 1827 en heeft meerdere kerken meegemaakt. Sinds de jaren '70 van de vorige eeuw werd er niet meer begraven, een enkele bijzetting daargelaten. Circa tien jaar geleden rezen er plannen om het kerkhof letterlijk nieuw leven in te blazen. Maar vele hobbels moesten eerst genomen worden om te komen tot deze heropening. Een zoektocht naar nabestaanden en het in kaart brengen van wensen nam veel tijd in beslag. Ook moest er een gezonde financiële basis komen voor zowel de kosten van de renovatie als de daarna volgende exploitatie. Ook waren grondonderzoeken nodig voor het kunnen begraven op veengrond. Na vele jaren heeft de H.Nicolaasparochie eindelijk weer een nieuw actief kerkhof, mooi passend in de omgeving en naar de maatstaven van de huidige tijd ingericht.
Het kerkhof heeft 134 zandgraven, 8 kindergraven en 74 urnengraven. Het ontwerp is van landschapsarchitect Ada Wille. De band met het verleden blijft voelbaar. Een grafsteen van het oude kerkhof is in gebruik genomen als monument bij het verzamelgraf. Er is een herdenkingsmonument voor kinderen, die in vroeger tijden ongedoopt in niet gewijde grond werden begraven. En ook de voormalige Verrijzeniskapel heeft symbolisch weer een plaats gekregen in de vorm van een zwartmetalen silhouet. Het kruis op de kop van het kerkhof is het corpus van het oude kerkhof. Beoogd wordt door de inrichting van het grafveld, de keuze van grafstenen, het gras en de beplanting het monumentale karakter van dit kerkhof te benadrukken.

Meer berichten