ADRA collecte 8 t/m 13 juli 2018

ADRA - Adventist Development and Relief Agency- is een erkende, onafhankelijke, internationale organisatie met een vertegenwoordiging in 140 landen. ADRA helpt mensen zonder daarbij te letten op de politieke, religieuze of etnische achtergrond.

Ook dit jaar zullen collectanten van ADRA langs de deuren gaan met hun collectebussen.

Van 8 t/m 13 juli zullen de collectanten van ADRA langs de deuren gaan om te collecteren voor een project voor kinderen in Oeganda. Mocht u liever digitaal willen doneren dan kunt u uw donatie storten op: IBAN NL75 RABO 0378 3857 47

Uw donatie komt goed terecht en is bedoeld voor:

- Onderzoek naar aanwezigheid van HIV/AIDS onder Batwa, hun toegang tot gezondheidszorg, eventuele ondervoeding.

- Huisbezoeken (HIV-voorlichting en -advies, HIV-testen afnemen, behandeling, voedingsadvies en psychosociale hulp bij zowel kinderen als hun families.

- Voorlichting over hygiëne en behandeling van bepaalde infecties.

- Thuiszorg.

- Hulp bij onderhoud van moestuinen.

- Therapeutische behandeling met voedingssupplementen bij ondervoeding.

-Warme maltijden voor straatkinderen.

De collecte voor dit jaar gaat naar de Batwa-gemeenschap in Zuidwest-Oeganda, welke bestaat uit 6.000 mensen. Ze worden ook wel pygmeeën genoemd en hebben vaak onvoldoende geld om van te eten. Ouders sturen hun kinderen naar vuilnisbelten om voedsel te vinden. Ziektes liggen op de loer en daar wil ADRA Nederland samen met ADRA Oeganda wat aan doen. Uw donatie zal dan ook veel betekenen voor dit project.

Op bijgaande folder kunt u verder uitgebreid lezen over het werk van ADRA.

Meer berichten