Oud-burgemeester Jan Waaijer (links), in gesprek met André van der Wiel, is aangesteld om in de projectgroep de werkgroepen over mogelijke sluiting te begeleiden. Foto Kees van Rongen
Oud-burgemeester Jan Waaijer (links), in gesprek met André van der Wiel, is aangesteld om in de projectgroep de werkgroepen over mogelijke sluiting te begeleiden. Foto Kees van Rongen (Foto: Kees van Rongen)

Parochianen niet eens over sluiting kerk De Wijngaard

'Een doodzonde, afbraak van r.k. geloof, voor ouderen lastig naar Nicolaaskerk in Dorpsstraat te gaan'. Enkele reacties van parochianen dinsdagavond op de bijeenkomst van De Wijngaard, waarvoor parochianen waren uitgenodigd door André van der Wiel, organist en zangkoorleider.

Zoetermeer - Het is duidelijk de parochianen van De Wijngaard in Rokkeveen leggen zich niet neer bij het voorgenomen besluit van het bestuur van de H. Nicolaasparochie om de wijkkerk te sluiten. In ieder geval wil men minimaal twee kerken open houden: Nicolaas en Wijngaard.

Op zijn uitnodiging: 'de schouders onder De Wijngaard zetten', kwamen bijna honderd parochianen bijeen. Scholen Palet en Floriant betreuren sluiting van De Wijngaard.

Pastoor Jaap van der Bie maakte onlangs bekend dat vier wijkkerken Doortocht, Genesareth, Tabor en Wijngaard per 1 september 2019 sluiten. "De Nicolaaskerk wordt het liturgisch centrum voor katholiek Zoetermeer," zo stelde hij. "Ingrijpende maatregelen zijn onontkoombaar. We vergrijzen. De kerk krijgt minder geld binnen en het aantal parochianen wordt kleiner. De sluiting van de vier wijkkerken is al besproken met het bisdom Rotterdam. De kerkgebouwen worden verkocht of verhuurd." Bisschop Van der Hende neemt 1 januari 2019 hierover een definitief besluit.

Met een lijst van dertien stellingen bracht Van der Wiel de discussie op gang. Een van die stellingen: Moet De Wijngaard zichtbaar en hoorbaar als gewijde ruimte aanwezig blijven, werd met applaus begroet.

"Met twee priesters, een diaken en een pastoraal werker is er voldoende mankracht. Wel zijn er meer vrijwilligers nodig." Aan zijn oproep zich aan te melden als vrijwilliger werd massaal gehoor gegeven. Daarnaast wil het parochiebestuur in 23 werkgroepen de visie over de sluiting bespreken. Ook hiervoor meldden zich mensen aan. Oud-burgemeester Jan Waaijer is aangesteld om in de projectgroep de werkgroepen te begeleiden.

Er was ook kritiek. "Rokkeveen telt 21.000 inwoners, waarvan 1500 katholiek. "Amper 100 zijn aanwezig op zo'n belangrijke bijeenkomst."

"Sluiting financieel is onnodig. De Wijngaard speelt momenteel quitte. Bovendien moeten de parochianen nog gehoord worden," aldus Van der Wiel. Verantwoordelijkheid moeten we samen nemen, zegt de pastoor."

Meer berichten