Kinderen laten trots hun gemaakte werk zien.
Kinderen laten trots hun gemaakte werk zien. (Foto: IKC De Tjalk)

IPC-event IKC De Tjalk groot succes

Op IKC De Tjalk heeft vrijdag 13 april het “IPC-event” plaatsgevonden. Familieleden, vrienden en bekenden van de leerlingen waren uitgenodigd om de afsluiting uit het IPC-onderwijs bij te wonen.

Alle leerlingen van IKC De Tjalk hebben zich de afgelopen periode verdiept in verschillende thema’s (units). Zo hebben de kleutergroepen zich beziggehouden met “kriebelbeestjes”, terwijl de groepen 3 veel hebben geleerd rondom het thema “circus”. De groepen 4 hebben vervolgens gewerkt binnen het thema “bloemen en insecten”. De groepen 5 en 6 hebben veel kennis en vaardigheden bijgeleerd passend bij het thema “de actieve planeet”. “Verhuizende mensen” was het thema waar de groepen 7 en 8 zich in verdiept hebben.

Tijdens het IPC-event waren er verschillende activiteiten binnen de school. Slagwerkgroep Kunst en Vriendschap uit Zoetermeer zorgde voor een knallend entree. In de verschillende klassen stond werk tentoongesteld. Tevens waren er optredens, presentaties en demonstraties. Een leerzame speurtocht voor zowel boven- als onderbouwleerlingen maakte het compleet. In totaal hebben 25 ambassadeurs van groep 7 en 8 het IPC-event in goed banen geleid.
Gezien de grote opkomst mag het IPC-event met recht een groot succes worden genoemd.

Leerlingen van IKC de Tjalk krijgen IPC-onderwijs. Dit betekent dat er in de klas gewerkt wordt met thema’s (units). In de ochtend werken?de leerlingen uit de methodes voor rekenen, taal en lezen. In de middag werken zij aan IPC. Dat zijn er 5 units per schooljaar. De units omvatten de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek, ICT en creatieve vakken. Daarnaast richten de thema's zich op internationalisering. De leerlingen krijgen zo meer zicht in de wereld om hen heen. Doordat de zaakvakken samengevoegd zijn in units, leren leerlingen verbanden leggen.

Bij de start van iedere IPC-activiteit wordt uitgebreid stilgestaan bij het leerdoel. Leerlingen zijn zich zo bewust van wat ze gaan leren. Er zijn verschillende soorten doelen: wat je weet, wat je kunt en wat je begrijpt. Hierbij is volop aandacht voor het stimuleren van een onderzoekende houding, waardoor de leerlingen enthousiast en gemotiveerd zijn om te leren over de verschillende units.

Meer berichten