Vijf partijen gaan college met zes wethouders formeren

Zoetermeer - VVD, LHN, D66, GroenLinks en CDA starten de gesprekken over een coalitieakkoord. Woensdag 11 april had informateur Helmi Huijbregts de Zoetermeerse gemeenteraad deze coalitie ook geadviseerd. Deze brede coalitie moet leiden tot een college met zes wethouders, waarvan de VVD er twee levert.

De komende dagen worden gebruikt om de planning en opzet van de onderhandelingsperiode uit te werken. Zodra die duidelijk zijn, zal hierover worden gecommuniceerd.

"Deze vijf partijen zetten gezamenlijk een belangrijke stap om te komen tot een nieuwe coalitie en college van burgemeester en wethouders. Een nieuw bestuur dat de uitdagingen waar Zoetermeer voor staat samen met inwoners, ondernemers en organisaties oppakt" aldus Marc Rosier (lijsttrekker VVD).

Vier jaar geleden ging Zoetermeer, dat jarenlang zes wethouders had, omwille van de bezuinigingen terug naar vijf wethouders. Er moest toen flink worden gesneden in het ambtelijk apparaat. Het college wilde toen een voorbeeld geven en leverde een wethouder in. Volgens informateur Helmi Huijbregts is dit een goede zet voor Zoetermeer. 

,,De VVD hechtte sterk aan het leveren van een tweede wethouder. In een coalitie van vijf partijen komt het aantal wethouders daardoor op zes.Naar mijn mening staat het nieuwe college in de komende periode voor grote uitdagingen, waarvan de (her)positionering in de regio, de schaalsprong, de externe oriëntatie, de verbinding met de inwoners, de uitdagingen van en met de ambtelijke organisatie en de komende vacatures van gemeentesecretaris en burgemeester, om extra inzet en bestuurscapaciteit vragen.  Het ligt dan ook zeer in de rede om juist in deze periode een college met zes fulltime wethouders te benoemen. Een college dat kan rekenen op een ruime meerderheid in de gemeenteraad, maar dat ook de tijd heeft en neemt om de verbinding te zoeken met de gehele raad en bovenal met de inwoners van Zoetermeer.", aldus Huijbregts.

 

Meer berichten