De wijkkerk De Wijngaard. Foto: Simone Ouwerkerk
De wijkkerk De Wijngaard. Foto: Simone Ouwerkerk

Geen kerkdiensten meer in katholieke kerken in de wijk

De Nicolaasparochie gaat vanaf september 2019 geen vieringen meer doen in vier wijkkerken. Dit heeft het parochiebestuur na vele jaren van discussies, scenario's en onderzoeken besloten.

Zoetermeer - De H.Nicolaaskerk wordt samen met het Parochieel Centrum 'De Kapelaan', hét liturgisch centrum van de H.Nicolaasprochie. De overige vier kerken, de Wijngaard, Doortocht, Tabor en Genesareth, worden met ingang van september 2019 niet meer ingezet voor de eredienst. Ze worden gesloten of anders ingezet. Alleen in de H.Nicolaaskerk zijn dan nog vieringen. Het komend jaar wordt er op de verschillende gemeenschappen bekeken hoe er gezamenlijk op een andere manier in de wijken invulling gegeven kan worden aan het 'samen zinvol kerk zijn in deze moderne tijd'.
De inkomsten van de parochie nemen al jarenlang af, de kosten stijgen alleen maar en het aantal vrijwilligers en actief betrokken parochianen wordt steeds minder. Onder het motto 'In beweging komen' heeft het parochiebestuur zijn visie op de toekomst en voorgenomen besluit voor deze kerksluitingen neergelegd in een extra editie van het parochieblad NicolaasNu, dat onlangs aan ca. 4.000 gezinnen in de parochie is verspreid.
In de afgelopen jaren is gebleken dat parochianen ook inhoud kunnen geven aan hun geloof buiten het kerkgebouw. Pastorale en diaconale activiteiten, zoals eenzaamheidsbestrijding bij het Nicolaasproject in Oosterheem, Sociale activiteiten bij Bus63, hulp bij de Voedselbank en financiële en praktische steun aan mensen in nood, zijn enkele voorbeelden van activiteiten waar vrijwilligers van de parochie actief zijn vanuit hun christelijke inspiratie. Het komend jaar gaan diverse werkgroepen aan de slag gaan om ervoor te zorgen dat de H.Nicolaasparochie een open, gastvrije en laagdrempelige kerkgemeenschap wordt. De vieringen bij tehuizen en (zorg)instellingen blijven een belangrijk onderdeel uitmaken van de wijkactiviteiten.
Het bestuur realiseert zich dat het komend jaar moeilijk en pijnlijk zal zijn voor veel parochianen om afscheid te nemen van kerkgebouwen, die de mooie jaren van groei en bloei vertegenwoordigden. Ook zullen er veel vragen zijn over het hoe en waarom. Op zondag 15 april a.s. is er van 13.00 tot 16.00 uur een 'Open Café' gepland in Parochieel Centrum De Kapelaan waar de plannen worden uitgelegd, vragen worden beantwoord en samen wordt gediscussieerd over hoe met pastorale en diaconale activiteiten invulling gegeven kan worden aan 'het op een andere manier kerk zijn'. Alle parochianen zijn van harte welkom om binnen te lopen voor vragen en suggesties. De visie 'in beweging komen' staat op www.nicolaasparochiezoetermeer.nl.

Meer berichten