Foto: Stichting Elnura

Ontmoetingscentrum voor ouderen een succes.

In november 2014 vroeg Stichting Elnura - o.a. in het Streekblad - aandacht voor de renovatie van een ontmoetingcentrum voor ouderen in Batken, een project in samenwerking met Wilde Ganzen. In september 2015 werd het gerealiseerde project in Batken feestelijk geopend. In juni 2017 bezocht Aleid van der Spek, de voorzitter van Stichting Elnura, het centrum opnieuw en wat zij zag maakte haar blij. De lokale autoriteiten komen hun beloftes dubbel en dwars na. Enthousiaste vrijwilligers organiseren allerlei activiteiten. Het centrum is dagelijks open en het bezoekersaantal is van 30 naar 200 gestegen. Deze levendige belangstelling haalt onder de armoedegrens levende ouderen uit hun isolement, bevordert de sociale cohesie en vermindert (etnische) discriminatie.
Tijdens haar bezoek bleek dat alle betrokkenen nog een grote wens hadden > een hek rondom het terrein om ongewenste bezoekers te weren en een goede bestrating, omdat het terrein nu - grind en onverhard - slecht begaanbaar is voor de ouderen.

Stichting Elnura heeft daarom samen met de lokale NGO Babushka Adoption de handen weer ineen geslagen en opnieuw de medewerking gevraagd aan Wilde Ganzen. Onlangs kwam het “verlossende” woord: Wilde Ganzen heeft het project geaccepteerd!

De totale begroting voor het project bedraagt € 8.332. Stichting Elnura moet daarvan € 5.555 inzamelen. De resterende € 2.777 wordt dan gefinancierd door Wilde Ganzen.

Inmiddels is al zo'n 13% aan giften ontvangen. Elke bijdrage is welkom, maar misschien is het leuk één vierkante meter bestrating van € 11 en/of één vierkante meter hek van € 34 voor uw rekening te nemen? Dat kan door overmaking op IBAN NL38ABNA0429616465 t.n.v. Stichting Elnura o.v.v. Batken of rechtstreeks via de button "doneren" op de website van Elnura www.elnura.nl. HARTELIJK DANK!

Meer berichten