De Jan van Beierenflat had al gesloopt moeten zijn en met de bouw van het Stadskwartier moest al begonnen zijn. Foto Kees van Rongen
De Jan van Beierenflat had al gesloopt moeten zijn en met de bouw van het Stadskwartier moest al begonnen zijn. Foto Kees van Rongen (Foto: Kees van Rongen)

Meer asbest leidt tot vertraging sloop Palensteinflats

Door Kees van Rongen

Zoetermeer - De bouw van het nieuwe woon- en winkelcentrum Stadskwartier Palenstein heeft aanzienlijke vertraging opgelopen. "In ieder geval moeten we rekening houden met een half jaar vertraging," zegt Miriam van Dijk van woningbouwvereniging De Goede Woning.

Op de plek waar nu nog de Jan van Beierenflat staat, komt straks het Stadskwartier Palenstein. In mei van vorig jaar is met de sloopwerkzaamheden begonnen. Het was de bedoeling, dat voor het eind van 2017 de flat volledig gesloopt zou zijn. Met de bouw van het nieuwe woon- en winkelcentrum zou dan begin dit jaar worden begonnen.

"Bij de voorbereidingen voor de sloop is meer asbest gevonden dan we verwachtten," legt Miriam van Dijk uit. "Dat moet eerst verwijderd worden voor de flat verder gesloopt kan worden. De sloopaannemer geeft echter aan, dat door de aantrekkende markt in de bouw het moeilijk is om genoeg gespecialiseerde werknemers voor de asbestsanering te vinden. Inmiddels is de sanering volop bezig. Maar een precieze duidelijkheid over de planning kunnen we helaas op dit moment niet geven. We doen er alles aan om de vertraging zo kort mogelijk te houden. Daarbij bekijken we alle mogelijkheden en alternatieven."

Het nieuwe Stadskwartier Palenstein bestaat uit 46 koopwoningen, waarvan 38 eengezinswoningen en 8 appartementen en 104 sociale huurwoningen (appartementen), waarvan 21 appartementen voor jonge starters.

Het is nog niet bekend wanneer de woningen te huur en te koop worden aangeboden. Voor de huurwoningen moet men ingeschreven staan bij Woonnet Haaglanden

Het nieuwe winkelcentrum heeft straks twee supermarkten: Dirk en Aldi. Verder komen Bakker Ammerlaan en Smile!Kappers in het nieuwe winkelcentrum en nog enkele andere winkels.

Zowel de woningen als het winkelcentrum zouden eind 2019 worden opgeleverd. Dat wordt nu zeker niet eerder dan medio 2020.

"Het huidige winkelcentrum aan het Croesinckplein blijft nu langer bestaan tot de winkels kunnen verhuizen naar het nieuwe Stadskwartier tegenover het Croesinckplein en Castellum Palenstein."

Na de gesloopte Florens van Brederodeflat en straks Jan van Beieren, volgen in 2019 de sloop van flats Dirc van de Doortoge en Goeswijn van der Poel. De laatste is Diederik van Teilingen in 2020. Hiervoor komen laagbouw en kleine appartementengebouwen.

Meer berichten