Foto: Stichting Elnura

Stichting Elnura - Helpen helpt! - op TV

De in Zoetermeer gevestigde Stichting Elnura probeert haar steentje bij te dragen. De ouderen zijn bij het uiteenvallen van de Sovjetrepubliek hun pensioen helemaal of gedeeltelijk kwijt geraakt. Heel veel, meestal alleenstaande babushka’s (oma’s) en dedushka’s (opa’s) wonen daardoor in huizen die hier onbewoonbaar verklaard zouden zijn. Water en wc’s voor de wijde omgeving zijn vaak alleen op grote afstand en via moeilijk begaanbare paden te bereiken. De lange winters zijn koud met veel sneeuw. Zonder hulp zijn de ouderen aan huis gebonden. Met weinig of geen verwarming blijven ze de hele dag in bed. De Niet Gouvernementele Organisatie (NGO) Babushka Adoption helpt deze ouderen met financiële en sociale ondersteuning. Om dit mogelijk te maken kunnen via Stichting Elnura ouderen financieel “geadopteerd” worden.

De armoede op het platteland verleidt gezinnen om naar de grote stad Bishkek, de hoofdstad van Kirgizië, te trekken. Ze denken daar het geluk te vinden, maar de realiteit is anders. Zonder de vereiste papieren krijgen ze geen toegang tot basisvoorzieningen. Er is gebrek aan werk en de huisvestiging is ver onder de maat. De thuissituatie verslechtert snel, niet zelden versterkt door overmatig drankgebruik. De kinderen worden gedwongen te bedelen of te werken op de grote markten met alle (gezondheids)risico’s van dien. Opvang en bescherming van deze kinderen, waarbij zoveel mogelijk ook de ouders worden betrokken, zijn het dagelijks werk van Center for the Protection of Children. Met deze NGO werkt Stichting Elnura nauw samen, onder andere om het voor deze kinderen mogelijk te maken naar school te gaan.

Meer berichten