Nicolaasproject Oosterheem maakt herstart

Bij het begin van 2018 hebben we afscheid genomen van de coordinator Diaken Walther Burgering van het Nicolaasproject. Dit project van de Nicolaasparochie in Zoetermeer heeft tot doel om de katholieke kerk aanwezig te laten zijn in de wijk Oosterheem. Ook in deze wijk wil onze kerk zichtbaar en aanspreekbaar zijn. De nieuwe coordinator, Peter van Rooijen, organiseert op woensdagochtend een koffie inloop, in het gebouw van Middin aan de Schiebroekstraat 45, 2729 LR Zoetermeer. Daar zullen wij u, voor het eerst op woensdag 11 april vanaf 10.15 uur, kunnen ontvangen voor een bakje koffie of thee. En natuurlijk voor een goed gesprek of creatieve activiteiten.
Middin is vlakbij de halte Willem Dreeslaan van lijn 4 van de Randstadrail. Deze koffie inloop is bestemd voor iedereen, ongeacht geloof of afkomst.

Wij hopen dat u de weg weet te vinden naar deze locatie, in het kader van het Nicolaasproject Oosterheem. En in onze visie hoort de wijk Noordhove, met de omgeving van de Tabor kerk hier ook bij.

Naast de koffie inloop organiseert het Nicolaasproject ook maandelijks een maaltijd in het kooktheater van WZH aan de Florence Nightingalelaan 92. Daar is naast een smakelijke maaltijd uiteraard ook ruimte voor prettige gesprekken. De kosten bedragen € 5,00 (Zoetermeerpas € 3,50) De eerstvolgende maaltijd zal plaatsvinden op dinsdagavond 24 april a.s. Voor informatie kunt u een e-mail sturen aan Nicolaasproject@hnpz.nl

De coordinator hoopt u daar te mogen ontmoeten.

Meer berichten