Foto: DvB

Pop- en musicalkoor Share Voices verhuist naar andere locatie.

Zoetermeer – Pop- en musicalkoor Share Voices organiseert haar wekelijkse repeti- ties m.i.v. 14 februari in de Jacobsvlinder (t.o. CKC) aan de Schoutenhoek 160 in Zoetermeer.
Op 21 februari wordt er een open repetitie gehouden waar mensen die kennis wil- len maken met het koor en de Vocaal Regionaal methode (zingen zonder noten- schrift) willen ervaren hartelijk welkom zijn.

Zangmethode:
Ieder koorlid krijgt de songs door middel van MP3-bestanden digitaal aangereikt en kan op een voor hem/haar geschikt moment repeteren; bijv. thuis of in de auto.
Er wordt gezongen zonder notenschrift. Hierdoor is zingen bij het koor leuk voor mensen met én zonder koorervaring.
Het is laagdrempelig en geschikt voor iedereen (16 tot 65+). Per liedje bepaalt men zelf bij welke stemgroep men denkt dat de eigen stem past. Later kan altijd nog van stemgroep worden gewisseld.
Kwaliteit
Er wordt aan kwaliteit gehecht. Per stemgroep zijn de songs door professionals in- gezongen. De arrangementen (doorgaans 3/4 stemmig) zijn gevarieerd.
Het repertoire bestaat voornamelijk uit songs van de jaren 60/70 tot heden. Je kunt hierbij denken aan nummers van de Beatles, Supertramp,
Electric Light Orchestra, Maroon 5, Van Dikhout, Doe maar, Borsato en musical songs uit bijv. Hair, Sisteract, Miss Saigon, Grease.
Welkom
Graag tot ziens op 21 februari. De koffie en thee staat klaar ;-)

Meer informatie

Voor meer informatie: info@vocaalregionaal.nl – 06 51505768 - www.sharevoices.nl

Meer berichten