Wij gaan voor duurzaam! Leerlingen ONC Parkdreef en achtstegroepers in gesprek over duurzaamheid

Hoe groot is onze ecologische voetafdruk? Hoe moeten we het broeikaseffect verkleinen en wat zijn duurzame energiebronnen? Over deze vragen ging het project Duurzaamheid op donderdag 8 februari, georganiseerd door het Oranje Nassau College (ONC) Parkdreef. Een leerjaar- én schooloverstijgend project voor leerlingen van groep 8 met een havo/vwo-advies en de leerlingen van klas 1 t/m 3 vwo.

Door middel van quizjes, het spel ‘petje op, petje af’ en een debat, gingen de leerlingen op zoek naar het antwoord op de vragen. Ze keken filmpjes, zochten op internet en wisselden van gedachten over de gevonden informatie. Zo spraken ze over de groei van de wereldbevolking en het gevolg hiervan voor het milieu. Ook discussieerden ze over wat wij als mensen kunnen doen om ervoor te zorgen dat de aarde nog lang leefbaar blijft.

De ochtend werd afgesloten met een kunstopdracht. De leerlingen vormden met het door henzelf meegenomen (plastic) afval de woorden én conclusie van het project: ‘wij gaan voor duurzaam’.

Meer berichten