Foto: Hans van Oosterhoudt

DSO geteisterd door bestuurscrisis

Door Nico Mos

Zoetermeer - Ruim een maand heeft Ben Tichem de voorzittershamer mogen hanteren. Echter door uiteenlopende onderlinge verschillen met de overige bestuursleden, is Ben Tichem afgelopen week als voorzitter teruggetreden. Het blijft moeilijk de juiste mensen te vinden om een club als DSO te besturen.

Om inzicht te verkrijgen waarom (ex) voorzitter Ben Tichem zo snel is teruggetreden is dit zijn reactie: ,,Het is eigenlijk een lang verhaal. Door een groot deel van het bestuur voelde ik mij vanaf het begin toch niet geaccepteerd. Ondanks diverse verzoeken heb ik mij nimmer in kunnen lezen in de verplichtingen en huidige situatie van de club DSO. Bestuursleden die gewoon zeggen nooit naar mij te luisteren, omdat ze mij zien als de vertegenwoordiger van hun tegenstanders. Uiteindelijk heb ik samen met de penningmeester, Reinier van Eijk, en de voorzitter van de businessclub, Camillus Overmeire, de situatie van de club besproken. Daar kwam uit dat wij de overige bestuursleden gingen voorstellen om met het gehele bestuur op te stappen, om zo rust te krijgen bij de leden en in de vereniging. De overige bestuursleden zijn, na enig overleg, akkoord gegaan. Toen dit bericht naar buiten gebracht zou worden, kwam er toch weer twijfel bij een enkeling waardoor het dus niet door is gegaan. Toen kwam dat verhaal van het uitlekken van informatie over de nieuwe trainer. Ook dat verhaal was een hoofdstuk apart. Uiteindelijk was de stemming van het bestuur over de nieuwe trainer 7-2. De twee tegenstemmen waren van mij en van een ander bestuurslid. Wat ik graag wilde veranderen is de vergaderstructuur. Normaliter stemden het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur gezamenlijk bij besluiten. Dat wilde ik veranderen. Als dagelijks bestuur ben je a.h.w. gegijzeld door de meerderheid. DSO verdient een sterkbestuur om de machtsstrijd binnen DSO een halt toe te roepen. Het zal moeilijk worden, maar ik geloof wel dat het mogelijk is", aldus de reactie van Ben Tichem.

Reactie bestuur

Het bestuur bevestigt, bij monde van penningmeester Reinier van Eijk, dat ondanks meerdere pogingen, het bestuur en Ben Tichem onvoldoende draagvlak konden creëren voor verdere samenwerking. De ter tafel gebrachte onderwerpen tijdens de 1e bestuursvergadering, ontvingen van beide kanten niet de benodigde meerderheid van stemmen, wat uitvoering en acceptatie hiervan belemmerde. Het bestuur wenst zich in het belang van de club en de vrijwilligers afzijdig te houden van inhoudelijke reacties op zaken die zich binnen de bestuurskamer hebben afgespeeld. Wel kan erkend worden dat niet in alle gevallen de schoonheidsprijs toegekend kan worden. Het bestuur is van mening dat nu vooral vooruit gekeken moet worden om zo snel mogelijk de tweespalt binnen de club een halt toe te roepen. Gerichte aandacht zal de komende tijd liggen bij het zoeken van toenadering bij personen die zich niet kunnen vinden in het huidige beleid.

Meer berichten