Foto: Shutterstock

Financieel onderzoek naar wijkrestaurants

Zoetermeer - De gemeente gaat onderzoek doen naar de wijkrestaurants. Aanleiding is de financiële overschrijding van het subsidiebudget.

De gemeenteraad had tijdens het najaarsdebat van 2016 het college opdracht gegeven om de twee wijkrestaurants structureel zeven dagen open te stellen. Palet Welzijn kreeg hiervoor een subsidie van € 53.000 subsidie. Op basis van tegenvallende resultaten in 2017 heeft Palet Welzijn het college laten weten over 2018 een tekort te verwachten. Bovenop de al toegezegde subsidie van € 53.000 zou Palet Welzijn nog € 56.000 nodig hebben om de begroting voor 2018 sluitend te maken. Daarnaast verwacht Palet Welzijn in 2017 een tekort op de wijkrestaurants van € 33.000 tot € 47.000. Omdat het college grondig inzicht wil hebben in de ontstane situatie, heeft het college opdracht gegeven tot onafhankelijk onderzoek. Toch betekent dit niet direct dat het doek zal vallen. Wethouder Vugs laat weten: "We vinden in Zoetermeer de ontmoetingsfunctie van de wijkrestaurants belangrijk. Daarom stelt het college de raad voor om de zogenaamde 'zorginfrastructuurgelden', die het Rijk nu beschikbaar stelt, aan de wijkrestaurants te besteden. Het gaat voor 2018 om een extra bedrag van € 106.000. Samen kijken we ook naar hoe we de ontmoetingsfunctie en wijkrestaurants in de toekomst vorm geven."

Meer berichten