Logo streekbladzoetermeer.nl


Het bord bij het libellenreservaat in Rokkeveen. In de poldertuinen aangelegd voor de Floriade hebben verschillende soorten libellen een leefgebied gekregen. Vlnr.: Marijke van der Meer (Zó), Ivan Beij (SP), Marcel van der Tol (GL), Margot Kraneveldt (PvdA). Foto Simone Langeveld
Het bord bij het libellenreservaat in Rokkeveen. In de poldertuinen aangelegd voor de Floriade hebben verschillende soorten libellen een leefgebied gekregen. Vlnr.: Marijke van der Meer (Zó), Ivan Beij (SP), Marcel van der Tol (GL), Margot Kraneveldt (PvdA). Foto Simone Langeveld (Foto: Simone Langeveld)

Twee nieuwe natuurkerngebieden

Door Simone Langeveld

Zoetermeer - Bij het begrotingsdebat 30 oktober en 6 november in de raad is over veel besloten. Moties werden ingediend van positief advies voorzien of ontraden. De motie van GroenLinks op initiatief van afscheid nemend fractievoorzitter Marcel van der Tol werd gesteund door PvdA, Zó! en SP en werd aangenomen. Goed nieuws voor de Zoetermeerse natuur!

 De motie: 'Het gruttolandje (rand Buytenpark) en het libellenreservaat (Rokkeveen t.o. Essenhout) op de Groenkaart als natuurkernen aan te geven, en de spelregels voor natuurkernen van de Groenkaart ook voor deze gebieden van toepassing te verklaren' past in het beleid zoals geformuleerd in de Groenkaart en de Visie Biodiversiteit. De motie werd met brede steun aangenomen. Het Gruttolandje en het Libellenreservaat zijn bestemd als natuur. Voor Marcel van der Tol voelt het een beetje als een cadeautje. Jaren heeft hij zich in de raad sterk gemaakt voor onder andere de Zoetermeerse natuur. Eerst 1,5 jaar als commissielid en aansluitend 4 jaar in de raad als fractievoorzitter voor GroenLinks. "Ik vind het mooi, dit is het hoogst haalbare beschermende beleidsmiddel wat we voor natuur in Zoetermeer hebben. Natuur is meer dan uitgestrekte bossen! Het is ook een stukje plasdras of de poldertuinen uit de Floriade, die sinds 2013 worden onderhouden als libellenreservaat. Het is goed dat deze gebieden nu toegevoegd zijn als de natuurkerngebieden. We gaan er anders mee om, we krijgen dan meer oog voor de planten en (kleine) dieren. Bewustwording dat je in de stad ook natuur hebt waar je van kunt genieten. Dit jaar heeft er in het Gruttolandje een steltkluut gebroed en een jong groot gebracht! Deze soort was in 25 jaar niet in Zoetermeer gezien!" Margot Kraneveldt: "Belangrijk om soorten te versterken en stukken natuur een beschermde status te geven. Ik geniet enorm van een libelle in mijn tuin." Ivan Beij: "Het is zo goed, er zijn weinig van dit soort plekken in Zoetermeer en onbekend." Marijke van der Meer: "Het Gruttolandje is een succes, je ziet er altijd vogels met hun pootjes in het water staan!"

Het Gruttolandje was een compensatie-regeling voor de uitbreiding van Snowworld in natuurkerngebied. Er is natuur bij gekomen. Zo kan natuur groeien in deze groen stad tussen de parken. Zowel in het libellenreservaat (aangelegd in 2013) als in het gruttolandje (sinds voorjaar 2017) zijn inmiddels bijzondere soorten gespot!

reageer als eerste
Meer berichten
Shopbox