Logo streekbladzoetermeer.nl


Hans Bongers bij de tekeningen van de toekomstvisie en verbouwing van de Balijhoeve op de vergaderzolder van de Balijhoeve. In zijn hand de strategische notitie: Balijhoeve in de steigers. Foto: Simone Langeveld.
Hans Bongers bij de tekeningen van de toekomstvisie en verbouwing van de Balijhoeve op de vergaderzolder van de Balijhoeve. In zijn hand de strategische notitie: Balijhoeve in de steigers. Foto: Simone Langeveld. (Foto: Simone Langeveld)

Vertraging verbouwing Balijhoeve

De raad heeft in het begrotingsdebat begin november unaniem ingestemd met de verbouwing van de Balijhoeve. Het college kwam tegelijkertijd met een memo aan de raad waarin twee knelpunten worden genoemd. Betekent dit uitstel of wellicht afstel van de mooie plannen voor de toekomst van de Balijhoeve? Streekblad sprak Hans Bongers betrokken burger en voorzitter van de Stichting Vrienden van de Balijhoeve (voortgekomen uit de samenspraakgroep (2015) en de daaruit ontstane Sambagroep).

Zoetermeer - De knelpunten: 'De bouwkosten zijn door het aantrekken van de economie flink gestegen' en 'De dekking van de exploitatiekosten is nog niet zeker'. Hans Bongers: "Het hoort er een beetje bij, zo'n vertraging. De aanvragen van St. Vrienden van de Balijhoeve zijn toegezegd én hier is nog ruimte: niet alle fondsen zijn benut. Zo kunnen bijvoorbeeld de aanpassingen die gedaan zouden moeten worden om de ruimtes, bijvoorbeeld de keuken geschikt te maken voor kwetsbare mensen nog opgevangen worden." Wat betreft de dekking van de exploitatie ziet Bongers ook mogelijkheden." Op vaste lasten kan bespaard worden en in de toekomst moeten er in de personeelskosten ook veranderingen mogelijk zijn. Met een extra horecafunctie moet de omzet zo kunnen verdubbelen." Belangrijker vindt Bongers het maatschappelijk belang van deze verbouwing. De slag naar een nieuwe Balijhoeve moet gemaakt worden om de stadsboerderij, (erfenis van de Floriade) toekomst bestendig te maken. Hij gelooft er in dat dit zeker mogelijk is gezien twee belangrijke factoren: "De Balijhoeve kan een belangrijke maatschappelijke rol gaan vervullen voor dit deel van Rokkeveen. Daar is behoefte aan, een gezellig kopje koffie mét activiteiten. De biblitotheek, Piëzo en Tuingezel willen hier voorzieningen/diensten invullen. IVN en Staatsbosbeheer zullen met de verbouwing van de locatie hun publieksfuncties beter kunnen invullen. Zo kom ik op de tweede factor: de unieke ligging van de Stadsboerderij. Schakel, tussen stad, de mensen en bosgebied."

Vanuit de gemeente reageerde mevrouw N. van Zanten. "Het klopt dat er een vertraging is ontstaan (er zou al eind dit jaar verbouwd gaan worden). De raad is geïnformeerd over de knelpunten. Er is zeker geen sprake van afstel. We zijn druk bezig verschillende scenario's uit te werken en verwachten in januari of februari met een nieuw voorstel te komen. Het is dan opnieuw aan de raad."

reageer als eerste
Meer berichten
Shopbox