Foto: Ronnie Meurs PTM fotografie

Zoetermeer Vooruit kijkt positief terug op het begrotingsdebat

De fractie van Zoetermeer Vooruit kijkt met blijdschap terug op het jaarlijkse begrotingsdebat. De partij diende voorafgaand aan het debat meerdere moties in, met positieve resultaten.

In totaal diende Zoetermeer Vooruit zelf zeven moties in. Bij de moties voor een rolstoelglijbaan in zwembad ‘de Driesprong’, een prikkelarme kermis in Zoetermeer en een ‘Veilig Langer Thuis-huis’ kreeg de partij een toezegging van de betrokken wethouder. Hierdoor wordt de voorjaarskermis in 2018 voor twee uur prikkelarm gemaakt. De mogelijkheden voor een rolstoelglijbaan en een ‘Veilig Langer Thuis-huis worden onderzocht door het college.

Ook de twee moties die Zoetermeer Vooruit mede-indiende (Meer Pleegzorg in Zoetermeer van CU-SGP en onderzoek vestiging dependance daklozen loket met pilot van het CDA) werden aangenomen door de gemeenteraad.

Op de motie ‘snoeiafval’, waarin Zoetermeer Vooruit pleit voor het vaker ophalen van groenafval in bepaalde periodes van het jaar, kreeg de partij helaas geen toezegging van het college. De voorgestelde maatregelen kunnen echter wel worden meegenomen in het Afvalbeleidsplan dat binnenkort wordt opgesteld. Zoetermeer Vooruit zal zich daar dan ook voor inzetten bij de raadsbespreking van dit plan.

Naast alle positieve punten betreurt Zoetermeer Vooruit wel het negatieve advies van het college op de motie ‘Stoeptegels’. De fractie is van mening dat de huidige richtlijnen in de beheervisie ‘openbare ruimte’ voor het hoogteverschil tussen stoeptegels niet voldoen. Hoogteverschil tussen stoeptegels kan voor gevaarlijke situaties zorgen, helemaal wanneer er pas wordt ingegrepen bij een hoogteverschil van 3 centimeter (stoeptegels hebben een hoogte van 4 centimeter). Het college geeft aan dat er geen geld is voor een aanpassing van de richtlijnen.

Zoetermeer Vooruit vindt een veilige openbare ruimte belangrijk voor de inwoners van Zoetermeer. Daarom zal de partij zich ook blijven inzetten om de veiligheid te verbeteren en risico’s te verminderen.

Meer berichten