Logo streekbladzoetermeer.nl


Wethouder Paalvast presenteerde twee jaar geleden diverse opties voor de afvalinzameling. Foto: Archief/Ronald Stam
Wethouder Paalvast presenteerde twee jaar geleden diverse opties voor de afvalinzameling. Foto: Archief/Ronald Stam

Bijna 200 ton Zoetermeers plastic in de opslag

Zoetermeer - De gemeente heeft het plan om grootschalig in de stad klikobakken in te zetten en huis aan huis plastic afval in te zamelen on hold gezet. Reden hiervoor is het feit dat plastic afval moeilijk te verkopen is. Gemeenten blijven met plastic afval zitten.

Door Hélène Ouwerkerk

 "Doordat de olieprijs zo laag is, is het moeilijk om plastic afval te verkopen", legt wethouder Robin Paalvast uit. "Daarnaast is het plastic afval wat wordt ingezameld vervuild waardoor de milieu-effecten eigenlijk teniet worden gedaan." Hierdoor heeft hij moeten besluiten om de huis aan huis-inzameling van plastic op een laag pitje te zetten. "Het is op dit moment te duur om het plastic huis aan huis op te halen", aldus Paalvast.

Volgens Paalvast is het geen reden om de milieu-eilanden te mijden. "De inzameling via de milieu-eilanden is heel efficiënt en dat is gescheiden goed te doen", zegt hij. Het ingezamelde plastic wordt op dit moment door de gemeente opgeslagen bij de afvalverwerker. Op dit moment is er 199 ton Zoetermeers plastic in de opslag bij de verwerker. Dit blijft zo tot er weer vraag naar is. Hoe lang dit gaat duren, is onbekend. Het plastic afval gaat in ieder geval niet de verbrandingsoven in.

Volgens Paalvast is er nog een mogelijkheid om plastic te scheiden en dat is om het na inzameling uit het restafval te halen. "Die technologie wordt steeds beter en eigenlijk is deze methode van bronscheiding het beste", zegt de wethouder. "Er zit alleen één voorwaarde aan en dat is dat de inwoners wel heel secuur hun GFT scheiden. Zo niet dan raakt het restafval vervuild en is bronscheiding alsnog niet mogelijk. Er zitten dus nogal wat haken en ogen aan."

Tijdens het voorjaarsdebat opperde Zó Zoetermeer via een motie om het overschot aan plastic te gebruiken voor de aanleg van wegen zoals dat ook in Rotterdam gebeurt.

Wethouder Paalvast: "Plastic wegen is heel innovatief maar dat gaan we in ieder geval niet doen. Wel is het zo dat als er een aanbesteding wordt gedaan voor straatmeubilair zoals plastic paaltjes wij aan de aannemer vragen om in de aanbesteding het hergebruik van het plastic mee te nemen zodat de plasticberg toch minder wordt."

Grijze zakken

Momenteel gaan berichten rond dat plastic afval niet meer in een grijze vuilniszak aangeleverd mag worden. In Zoetermeer worden grijze vuilniszakken met PBD afval gecontroleerd. Gescheiden afval gewoon in een grijze vuilniszak in de speciale oranje container.

reageer als eerste
Meer berichten