Logo streekbladzoetermeer.nl


Luc Boeke op de Voorweg waar regelmatig te hard gereden wordt
Luc Boeke op de Voorweg waar regelmatig te hard gereden wordt

Fietsers Voorweg in gedrang

Zoetermeer = De Voorweg in Zoetermeer is ingericht als fietsstraat. Dat wil zeggen dat auto's er te gast zijn, fietsers voorrang hebben, en er een maximum snelheid geldt van 30 kilometer per uur. Toch blijkt de situatie in de praktijk heel anders. Na meting bleek ruim 60% van de automobilisten op de Voorweg de limiet niet te kennen, of ruim te overschrijden. De bewoners van Voorweg-West vragen zich dan ook oprecht af of er eerst ongelukken moeten gebeuren voordat er maatregelen getroffen worden.

Door Robbert Roos

De Voorweg ligt er prachtig bij in het stralende ochtendlicht; als groen lint door het historische hart van de stad. Ondanks dat de Voorweg alleen toegankelijk is voor bestemmingsverkeer, ontstaan er regelmatig incidenten door roekeloos rijdende automobilisten. Luc Boeke, een van de bewoners van de Voorweg: "Na enkele incidenten met agressief rijdende automobilisten is er door ons als bewonerscollectief in de lente een verkeersmeting gedaan. Hieruit kwam duidelijk het beeld naar voren dat ruim 60 % van de automobilisten de limiet niet kennen of overschrijden. Het is een kwestie van tijd voor er ongelukken gebeuren." Na de meting kwamen de bewoners tot de volgende conclusie: "Bij 64% van de observaties is er (sterke) aanwijzing van een snelheidsovertreding." En verder: "Aanbeveling: Implementeer (tijdelijke) maatregelen om gebruikers te informeren/Instrueren over de regels en veilig verkeersgedrag in de fietsstraat." En daar wringt hem nu net de schoen: de gemeentelijke dienst Verkeer hoort de bewoners aan, maar gaat niet over tot maatregelen. De bewoners zijn al blij met een smiley die blij kijkt bij de juiste snelheid en boos bij overschrijdingen. Luc Boeke: "De maximum snelheid wordt niet overal duidelijk aangegeven. Mis je een bord, dan weet je niet welke snelheid er op het hele stuk geldt. Dat kan beter." Luc Boeke: "We hebben nu zelfgemaakte borden opgehangen om de maximum snelheid nog eens aan te geven. Maar we hopen dat de gemeente met ons in gesprek wil gaan over doeltreffendere maatregelen. Het concept fietsstraat is schijnbaar niet bij iedereen bekend." De gemeente Zoetermeer laat in een reactie weten bewonersinitiatieven altijd erg serieus te nemen. "Het initiatief van de bewoners is goed. De uitkomsten van het verkeersonderzoek door de bewoners, is voor de gemeente aanleiding om de situatie op dit gedeelte van de Voorweg door de verkeersdienst nader te laten onderzoeken. Mocht de uitslag van dit onderzoek daar aanleiding toe geven dan zullen eventuele verdere benodigde educatieve, of snelheidsverlagende maatregelen zoals drempels of extra borden getroffen worden."

5 reacties
Meer berichten