Logo streekbladzoetermeer.nl


Overzichtsvisual van Bleizo
Overzichtsvisual van Bleizo

Door Raad van State teruggefloten

De gemeente Lansingerland moet haar omgevingsvergunning voor het vervoersknooppunt Bleizo aanvullen en aanpassen. Dit heeft de Raad van State bepaald in een voorlopige uitspraak in de zaak die door Dunea tegen de gemeenten Lansingerland en Zoetermeer was aangespannen.

Lansingerland - Dunea had in juni vorig jaar een beroepsprocedure tegen de gemeenten aangespannen omdat het waterbedrijf vond dat Zoetermeer en Lansingerland onvoldoende rekening met hun financiële belangen hadden gehouden.

Het OV-vervoersknooppunt Bleizo wordt bovenop een rivierwaterleiding van Dunea gebouwd. De impact voor Dunea is enorm. Bleizo is namelijk naast een vervoersknooppunt ook een belangrijk drinkwaterknooppunt. Om het vervoersknooppunt te kunnen realiseren, moest Dunea haar twee grote slagaders (BergAmbachtLeidingen) verleggen. De twee leidingen vervoeren het rivierwater naar de duinen die het vervolgens zuiveren.

Ook waren tijdens de werkzaamheden extra maatregelen nodig om de leveringszekerheid van drinkwater te garanderen en schade aan de duinen te beperken. De kosten lopen volgens Dunea in de miljoenen. Deze kosten zouden volledig voor rekening van de drinkwaterklant komen. Immers, alle kosten die Dunea als non-profit bedrijf maakt, moeten in het kader van de Waterwet, aan de klant worden doorbelast. Dunea wil echter voorkomen dat de drinkwaterklant zo meebetaalt aan het OV-knooppunt en stapte naar de Raad van State.

Tussenuitspraak

"Bij het verlenen van de omgevingsvergunning had volgens de Raad van State in het kader van algemene belangenafweging ook een afweging gemaakt moeten worden over de financiële belangen van Dunea. Dit is niet expliciet meegenomen. Het college van Lansingerland moet een nieuw besluit nemen. De Raad van State zal op basis van het nieuwe besluit een definitieve uitspraak doen. Het bestemmingsplan van Zoetermeer wordt wel in stand gelaten", laat een woordvoerder van de gemeente Zoetermeer weten.

Dunea directeur Wim Drossaert is tevreden met de uitspraak "We gaan er vanuit dat Dunea nu niet langer de volledige kosten moet betalen. Wij zien de uitspraak van RvS als een belangrijk signaal naar alle gemeenten in ons leveringsgebied dat zij de belangen van Dunea serieus moeten meewegen in toekomstige besluitvorming. Wij wachten in spanning de tegemoetkoming van de gemeenten af", aldus Drossaert.

Lansingerland heeft nu de tijd om de omgevingsvergunning te herstellen en wordt hierin bijgestaan door de gemeente Zoetermeer.

2 reacties
Meer berichten