De Goede Woning: "Houd vast aan 30%!"

De gemeente Zoetermeer wil de stad Zoetermeer uitbreiden. In de Bouwagenda en Bouwprogrammering heeft de gemeente de ambitie opgenomen om aankomende 10/15 jaar 10.000-16.000 woningen te ontwikkelen waarvan 27% sociale verhuur. Een passend antwoord op de behoefte. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de vraag naar sociale huurwoningen, nu en in de toekomst, zo'n 30% bedraagt. Toch gaan er nu, vanuit een aantal partijen in de gemeenteraad, stemmen op voor minder sociale huurwoningen. Zorgelijk, vinden wij.

De Goede Woning maakt zich zorgen
Kees Karsten, directeur-bestuurder a.i. van woningcorporatie De Goede Woning, vindt het geen goed idee als er minder dan 27% sociaal ontwikkeld gaat worden. "De wachtlijsten voor een betaalbare huurwoning zijn al zo lang. Gemiddeld wachten woningzoekenden nu al maar liefst 65 maanden op een passende woning. Als er minder dan 27% voor de sociale verhuur ontwikkeld gaat worden, lopen de wachtlijsten nog verder op. Een betaalbare woning is voor iedereen een belangrijke, eerste levensbehoefte! Daarom onze boodschap voor de gemeenteraad: zorg voor een evenwichtige verdeling tussen sociale verhuur en wonen in de vrije sector. Houd vast aan ten minste 27%!"

Evenwichtige verdeling
Op dit moment woont 1/3e van de Zoetermeerders in een sociale huurwoning. De verdeling 1/3 sociale verhuur en 2/3 vrije sector past bij een stad als Zoetermeer. Zoetermeer heeft net als Delft en Den Haag wat meer sociaal aanbod dan de kleinere kernen in onze regio. Karsten: "Zoetermeerders willen graag in Zoetermeer blijven wonen. Zo'n 85% van onze vrijkomende woningen verhuren we aan Zoetermeerders. Wij vragen ons daarom zelfs af of 30% extra sociale huurwoningen wel voldoende is. Het beleid van Vestia en de sloop van de flats in Palenstein heeft effect op de sociale voorraad. Ook neemt de komende jaren de vraag naar sociale huurwoningen toe door meer vraag naar zorgwoningen door de scheiding wonen-zorg, zoals woningen voor ouderen met zorg."

Binnenstedelijk ontwikkelen kost tijd
Karsten heeft nog een belangrijke reden om te pleiten voor minimaal 27% sociaal. "Zelfs als we vandaag groen licht krijgen om 1.500 woningen te bouwen, zijn ze er niet gelijk. We hebben de menskracht en de financiële middelen wel, maar gemiddeld duren binnenstedelijke ontwikkelingen zo'n acht jaar of langer. Dat betekent dat we nu al concreet met duizenden woningen bezig zouden moeten zijn om de vereiste productie te kunnen realiseren. Daarom is het belangrijk dat er, ten minste de komende jaren, voor de eerste 10.000 woningen, vastgehouden wordt aan 27% sociaal."

Kwaliteit, duurzaamheid en diversiteit
De Goede Woning vindt het haar opgave om de behoefte aan betaalbare huurwoningen te faciliteren en daarmee een bijdrage te leveren aan Zoetermeer als woonstad. Zoals eerder aangegeven moet die ambitie grotendeels binnenstedelijk gerealiseerd worden. Daarom kijkt De Goede Woning verder dan alleen betaalbaarheid. Karsten: "Wij vinden de kwaliteit, duurzaamheid en diversiteit ook belangrijk. Onze woonprojecten moeten aansluiten bij wat er al is. Niet te veel sociale huurwoningen bij elkaar maar woonprojecten van zo'n 30/50 woningen. Energieneutraal waar het mogelijk is. En voor verschillende groepen mensen, want het moet voor iedereen in Zoetermeer goed wonen zijn!"

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden