<p>Wethouder Robin Paalvast en directeur van De Goede Woning Mari&euml;tte Heemskerk nemen de handtekeningen in ontvangst.&nbsp;</p>

Wethouder Robin Paalvast en directeur van De Goede Woning Mariëtte Heemskerk nemen de handtekeningen in ontvangst. 

(Foto: SP Zoetermeer)

Handtekeningen alsnog overhandigd

Toen wethouder Robin Paalvast en directeur van woningcorporatie De Goede Woning Mariëtte Heemskerk bij een eerdere gelegenheid verstek lieten gaan wegens de geldende coronamaatregelen besloten de bewoners van Actiecomité ‘Slopen NEE!’ het heft in eigen hand te nemen. Op maandag 31 mei hadden zij een afspraak op het kantoor van De Goede Woning om de opgehaalde handtekeningen tegen de sloop van 23 bungalows in Meerzicht alsnog te overhandigen. De overhandiging kon worden bijgewoond via een livestream van de SP.

Zoetermeer - SP-fractievoorzitter Ivan Beij trapt de livestream af. Hij heet iedereen van harte welkom en dankt hen voor de getoonde interesse en inzet. Tania is een van de bewoners die met plezier in een van de betreffende bungalows woont. Daarom wil ze als een van de leden van het actiecomité dan ook graag in gesprek met wethouder Paalvast en directeur Heemskerk. “De vorige keer konden jullie niet aanwezig zijn. Daarom zijn wij vandaag hier om jullie de opgehaalde handtekeningen te overhandigen”, start zij haar verhaal. “Eigenlijk willen we gewoon antwoord op drie vragen; waarom blijven jullie op het standpunt staan om onze huizen te slopen, waarom willen jullie de woningen niet renoveren en verduurzamen, en wanneer krijgen we duidelijkheid of we kunnen blijven of moeten verhuizen?” Directeur Mariëtte Heemskerk licht de situatie toe vanuit de kant van De Goede Woning. “Laat ik vooropstellen dat ik snap dat de plannen voor jullie ingrijpend zijn. Dat maakt de situatie zeker niet gemakkelijk.” Soms is het een kwestie van belangen tegen elkaar afwegen. Als reden voor een mogelijke sloop geeft zij aan dat het renoveren en verduurzamen van de 23 bungalows gezien het oppervlakte niet rendabel is. Daarom wordt er gekeken naar andere mogelijkheden voor de betreffende locatie.” Op de vraag of de bewoners de berekeningen voor deze conclusie in kunnen zien kan zij niet concreet ingaan. Wethouder Paalvast legt uit dat hij de plannen van De Goede Woning alleen kan toetsen qua ruimtelijke orde. “Iedereen wil meer woningen in de stad maar niet in de eigen buurt. Mij gaat het er vooral om dat er voor zoveel mogelijk mensen een passende woning in Zoetermeer is.” Het onderzoek naar de cultuurhistorische waarde van de panden heeft hij naar voren heeft gehaald om het tempo in deze zaak te houden. Via de chat kunnen er vragen gesteld worden. Enkele daarvan worden ook aan de wethouder en directeur gesteld. Als er geen concrete antwoord of meer duidelijkheid komt lopen de emoties al snel hoog op. Wethouder Paalvast vindt het goed dat de zorgen zijn uitgewisseld en doet aan de bewoners de handreiking om bij volgende stappen sneller met elkaar in gesprek te gaan. Aansluitend worden de ruim 200 handtekeningen overhandigd aan wethouder Paalvast en mevrouw Heemskerk. SP-fractievoorzitter Beij zegt na afloop toe namens zijn partij de zaak kritisch te blijven volgen.

Robbert Roos

‘Kwestie van belangen tegen elkaar afwegen’

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden