Foto:

Meldpunt Racisme en Discriminatie

“Ook in Zoetermeer wordt gediscrimineerd en toch wordt er nauwelijks melding van gedaan.” aldus Ramie Al Moukhaibar, commissielid van de PvdA in Zoetermeer. “Laatst hebben we een gesprek georganiseerd waarin alle deelnemers zeiden gediscrimineerd te worden. Maar ze doen er geen melding van, omdat dat toch geen zin heeft. Dit is geen goede zaak.” 

Daarom neemt de PvdA het initiatief om het meldpuntzoetermeer.nl tegen racisme en discriminatie te openen. “Ik roep iedereen op om daar melding te doen zodat we de gemeente en andere instanties kunnen laten zien dat een actiever beleid echt nodig is.” Racisme en discriminatie zijn beide een veelkoppig monster. Ongelijke behandeling van mensen leidt ertoe dat mensen zich niet goed kunnen ontwikkelen, zich miskend voelen en uiteindelijk afhaken bij onze samenleving. Ook in Zoetermeer is er sprake van discriminatie in verschillende vormen. Soms is het overduidelijk. Bijvoorbeeld als je niet wordt uitgenodigd voor een stageplek en een medeleerling met een andere (lees: Nederlandse) achternaam wel. Soms wordt discriminatie ervaren door de één, terwijl de ander zich van geen kwaad bewust is. Bijvoorbeeld als iemand zegt ‘dat je wel heel goed Nederlands spreekt’, terwijl je al je hele leven in Nederland woont. Maar er wordt ook gediscrimineerd om seksuele geaardheid, geloof, gender, beperking, nationaliteit, etc. Het komt veel vaker voor dan we denken. Alleen is het moeilijk aan te tonen hoeveel er gediscrimineerd wordt en in welke vorm. Daarom start de PvdA in Zoetermeer het meldpuntzoetermeer.nl. Om te inventariseren hoe vaak discriminatie voorkomt en in welke vormen. De PvdA wil dit gebruiken om de gemeente en andere instanties te bewegen een actiever antidiscriminatiebeleid te gaan voeren. Het meldpunt is te vinden op de website https://meldpuntzoetermeer.nl/. U kunt uw ervaringen (anoniem) melden via het meldingsformulier op de website of via info@meldpuntzoetermeer.nl.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden