Foto:

Nieuwe Pastoor Nicolaasparochie

Per 1 mei wordt Pastor Ad van der Helm eindverantwoordelijk voor de Nicolaasparochie in Zoetermeer, naast zijn andere taken. 

Pastor van der Helm is nu lid van het pastorale team in Den Haag. Er is inmiddels kennis gemaakt het het Pastoraal Team en het parochiebestuur. In September zal hij zich daadwerkelijk losmaken van de parochie Maria Sterre der Zee in Den Haag en zal hij twee dagen per week in de Nicolaasparochie komen werken als pastoor. Daarnaast blijft Pastor van der Helm halftijds verbonden aan de Universiteit van Leuven waar hij kerkelijk recht doceert. 

Pastor van der Helm blijft wonen in Den Haag maar zal vanuit het parochiebureau aan de Dorpsstraat in Zoetermeer gaan werken. Na de zomer wordt zijn benoeming tot pastoor van de Nicolaasparochie geformaliseerd door de bisschop van Rotterdam. De parochie is heel blij om hem te mogen verwelkomen en de verwachting wordt uitgesproken dat samen met het pastoraal team en de vele vrijwilligers en betrokken parochianen, er verder gebouwd kan worden aan een vitale en levende geloofsgemeenschap, midden in de samenleving van Zoetermeer.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden