Daling in meldingen van verzuim

Zoetermeer - In het schooljaar 2019-2020 kwamen 1.596 meldingen van verzuim of zorg van scholen. Deze hadden betrekking op 1.058 leerlingen. Dit is een daling van 20% ten opzichte van het vorige jaar. Hierbij speelde mee dat landelijk de toezicht op Leerplichtwet in de laatste 4 maanden in verband met Corona was opgeschort. Vorig schooljaar bedroeg het aantal leerplichtigen in Zoetermeer 18.697. Bij 16 uur of meer verzuimuren per 4 weken is sprake van wettelijke ongeoorloofd verzuim. Hiervan werd 626 keer melding gemaakt ten opzichte van 862 in het voorgaande jaar. Daarnaast zijn 116 van de 126 aanvragen tot vrijstelling verleend, met name voor een vervangend leerwerktraject in het laatste jaar van de leerplicht of vanwege lichamelijke en/of psychische beperkingen. Vorig schooljaar bedroeg het aantal aanvragen 129. 

Thuiszitters en voortijdig schoolverlaters 

Afgelopen schooljaar waren er 53 jongeren in de leeftijd van 5-18 jaar die 4 weken of langer geen onderwijs volgden zonder vrijstelling. Het jaar ervoor waren dat er 45. Door de lockdown was het vaak lastiger om gecombineerde onderwijsjeugdhulptrajecten in te zetten of leerlingen te laten instromen op een nieuwe school. Gedurende het schooljaar hebben 363 jongeren hun opleiding (tijdelijk) beëindigd, waarvan 112 zijn teruggeleid naar onderwijs. Er is sprake van 251 nieuwe voortijdig schoolverlaters. Dit is 2,7% van de doelgroep, een kleine daling ten opzichte van voorgaand schooljaar (2,8%). 

Corona 

De daling van de verzuimmeldingen in 2019-2020 is verklaarbaar omdat het toezicht op de Leerplichtwet in de laatste 4 maanden van het vorige schooljaar landelijk was opgeschort in verband met Corona. Wethouder onderwijs Jan Iedema: “De resultaten schetsen een bemoedigend beeld maar zeggen niet alles. De gemeente investeert veel in preventie en gedurende de coronaperiode zijn alle inspanningen erop gericht om leerlingen te laten deelnemen aan onderwijs en achterstanden te beperken. Ook is er veel aandacht voor het welzijn van de leerlingen. Er is regelmatig contact met de scholen om te zorgen dat elke leerling in beeld blijft en de gemeente richt zich op het dichterbij organiseren van jeugdhulp bij de scholen.” 

Zodra alle informatie over ontstane achterstanden bekend is zullen de scholen extra ondersteuning geven aan de leerlingen die dat nodig hebben. De gemeente is in overleg met de scholen om hier een bijdrage aan te leveren. “Samen met de scholen en zorginstellingen blijven we ons inzetten op het voortzetten van de preventieve aanpak bij verzuim en een passend onderwijs en zorgaanbod voor iedere thuiszitter. Het is een bijzonder zware tijd voor alle betrokkenen in het onderwijs. Voor alle leerkrachten en zorgverleners is het zaak om op deze voet door te blijven gaan, hoe moeilijk soms ook. Het levert resultaat op en voorkomt dat onze leerlingen tussen wal en schip belanden.”, vervolgt de wethouder.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden