Gemeente houdt afvalreferendum op 16 maart 2022

Zoetermeer -  Het definitieve verzoek voor een referendum over het raadsbesluit Afval- en grondstoffenbeleidsplan 2021 ‘Afvalscheiden, ik haal er alles uit’ is toegewezen door de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders (B&W) organiseert het referendum op 16 maart 2022, tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen. Een referendumcommissie ziet toe op het goede verloop van het referendum.

De referendumcommissie, die door de gemeenteraad wordt benoemd, bestaat uit onafhankelijke deskundigen. Zij adviseren onder andere over de vraagstelling van het referendum en het verloop en de organisatie van het referendum. Daarnaast ziet de referendumcommissie toe op de objectiviteit van de communicatie over het referendum.

Verzoek referendum
Op 26 december 2020 is een inleidend verzoek ingediend voor het houden van een referendum over het door de gemeenteraad vastgestelde afvalbeleidsplan. Dit verzoek, waarvoor 335 rechtsgeldige ondersteuningsverklaringen waren vereist, is op 12 januari 2021 door het college van B&W toegewezen. Zoetermeerse kiesgerechtigden hadden vervolgens zes weken de tijd (tot 23 februari 2021) om een definitief verzoek in te dienen. Dit moest ondersteund worden door tenminste 5 procent van de kiesgerechtigden door middel van ondersteuningsverklaringen, in totaal 4876 handtekeningen. Er werden in totaal 5396 geldige ondersteuningsverklaringen ingediend.

Uitvoering raadsbesluit tijdelijk stopgezet
Zolang de procedure van het referendum loopt, wordt de uitvoering van het raadsbesluit van 14 december 2020, het Afval- en grondstoffenbeleid, niet gestart.

Voor meer informatie: www.zoetermeer.nl/referendum.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden