Machtsvertoon en nep-inspraak bij bouwplannen


Volgebouwd volgens het bouwplan
Volgebouwd volgens het bouwplan (Foto: Gemeente Zoetermeer)

Machtsvertoon en nep-inspraak bij bouwplannen

Na een vruchteloos samenspraaktraject over het ‘voornemen’ van de gemeente om op het laatste stukje grond met een sportbestemming een woningbouwproject te realiseren, was er afgelopen dinsdag een zitting bij de bestuursrechter van de Raad van State. Onderwerp was een verzoek om een voorlopige voorziening, ingediend door de omwonenden van het terrein aan de Martin Luther Kinglaan om de werkzaamheden tijdelijk te stoppen totdat de rechter over het ingediende beroepschrift heeft kunnen oordelen.

In het algemeen heeft zo’n verzoek opschortende werking, in die zin dat er in ieder geval geen onomkeerbare veranderingen mogen worden aangebracht totdat de voorzieningenrechter heeft gesproken. Maar liever dan even wat gas terug te nemen, toont de gemeente haar spierballen. De panna-kooi en pizza-oven zijn verwijderd, het door de jeugd veelgebruikte voetbalveldje wordt omgeploegd. Vrachtwagens voeren grond en betonplaten aan en met grote machines wordt er gedempt en gegraven. De rioleringsbuizen worden alvast aangelegd. Het signaal is duidelijk. De gemeente heeft maling aan onze rechtsgang. Burgers kunnen bezwaar maken wat ze willen, hard roepen en zacht roepen, ‘t bouwplan blijft ongewijzigd. Wij ervaren het als onnodig machtsvertoon.

Ook de rechter vroeg zich hardop af waarom de gemeente niet even kan wachten tot er op het beroep, wat precies de noodzaak is om per se nu al met bouwen te beginnen. Het antwoord van de gemeente was de mantra dat er nu eenmaal woningen gebouwd moesten worden en graag volgens hun eigen bouwplan met zo veel mogelijk woningen. Het samenspraaktraject ging eigenlijk ook niet om samenspraak, maar slechts om raadpleging. De omwonenden mogen wat roepen, maar we hoeven er niets mee te doen, aldus de gemeentelijke vertegenwoordiging. Nep-inspraak dus. Dat was overigens ook al in de bezwaarfase gebleken. 43 omwonenden dienden een zienswijze in, met veel suggesties en verzoeken om aanpassing. Reactie gemeente: “Geen aanleiding voor aanpassing van het bouwplan”. Dat er ook nog zoiets is als fatsoen en je recht uitoefenen met respect voor de omwonenden en hun belangen, daar hoef je bij de gemeente kennelijk niet mee aan te komen.

Ook elders in Zoetermeer zijn bewoners verbolgen over het optreden van de gemeente, zoals bij de geplande woontorens in Rokkeveen en op het terrein van de Sniep. Het Streekblad kan er volgens mij iedere week een pagina mee vullen. Burgers worden overvallen door in beton gegoten bouwplannen die een grote impact hebben op hun woonomgeving, maar staan machteloos tegenover een onwelwillende gemeente die één doel voor ogen heeft: bouwen, bouwen, bouwen. Er is weinig ruimte dus laagbouw schiet niet op. Het moet dicht op elkaar en bij voorkeur hoog. Dat resulteert in woonblokken met appartementen – vroeger flatgebouwen genoemd - en woontorens.
 
In het Streekblad was eerder te lezen dat door alle bezwaren en klachten over gemeentelijke bouwplannen, de PVDZ zelfs bewogen werd een motie in te dienen om álle bouwprojecten stop te zetten. Zo ver gaat het natuurlijk niet komen, maar de gemeente zou er goed aan doen de signalen van de omwonenden serieus te nemen en bij tegenspraak niet gelijk en alleen de botte bijl te hanteren. Zij moet haar eigen woonvisiedocumenten er nog maar eens op nalezen. Die staan vol met mooie woorden, ambities en beloftes over groen en ruimte, een goede woon- en leefomgeving en echte samenspraak met de inwoners. En dan ook graag de daad bij het woord voegen.  

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden